Bảng lương công chức từ 1/7/2019

Từ ngày 1/7/2019 theo nghị định 38/2019 của chính phủ quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức...

Dự thảo: được hưởng lương khi không nghỉ phép và được nghỉ ngày 27/7

Trong dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi, Bộ LĐ - TB và XH đề xuất ngoài tăng thêm ngày nghỉ 27/7 còn...

Hàng chục triệu chủ thẻ BHYT thay đổi quyền lợi khi tăng lương cơ...

Từ ngày 1/7/2019, mức lương cơ sở tăng từ 1.390.000 đồng lên 1.490.000 đồng sẽ làm thay đổi trong quyền lợi hưởng của hàng...

Phương án đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu

Trong dự Bộ luật lao động (sửa đổi) sẽ được đưa ra lấy ý kiến người dân, Bộ Lao động đề xuất tuổi nghỉ...

Bằng cách nào để biết Công ty có đóng BHXH cho nhân viên?

Hỏi: Hàng tháng trên bảng thông báo lương công ty tôi đều trừ tiền lương để đóng các loại bào hiểm nhưng cho đến nay...