Nghị định 41/2018/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC...

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 41/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2018   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI...

Công văn số: 37303/CT-TTHT V/v hạch toán chi phí mua dịch vụ của cá...

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 37303/CT-TTHT V/v hạch toán...

Cách tính thuế TNCN khi làm thêm giờ dịp Tết

Người lao động sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) cho phần tiền lương trả cao hơn do làm thêm giờ. Hỏi: Công...

Chi tiết cách tính tiền lương NLĐ làm việc trong ngày Tết

Theo qui định của Luật lao động, Tết là thời gian người lao động được nghỉ làm việc và được hưởng nguyên lương. Tuy...

Những ưu đãi khi doanh nghiệp có dưới 10 lao động

Những doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa được qui định cụ thể trong Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ 2017, theo...
error: Content is protected !!