Hỏi: Công ty chúng tôi có kế hoạch mở rộng hoạt động, xin vui lòng cho biết thủ tục để mở chi nhánh ra sao?

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của công ty, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của công ty kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của công ty. Xem chi tiết: Chi nhánh hay văn phòng địa diện

Công ty có quyền lập chi nhánh ở trong nước và nước ngoài. Công ty có thể đặt một hoặc nhiều chi nhánh tại một địa phương theo địa giới hành chính.

Thành phần hồ sơ:

I. Trường hợp thành lập chi nhánh ở trong nước:

1. Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh;

2. Quyết định của hội đồng quản trị về việc thành lập chi nhánh;

3. Bản sao Biên bản họp của hội đồng quản trị về việc thành lập chi nhánh;

4. Bản sao Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh;

5. Bản sao của người đứng đầu chi nhánh;

6. Giấy ủy quyền;

7. Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với chi nhánh đối với các công ty đang hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư ;

II. Trường hợp thành lập chi nhánh ở nước ngoài:

Việc lập chi nhánh của công ty ở nước ngoài thực hiện theo quy định của pháp luật nước đó. Nhưng trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày chính thức mở chi nhánh ở nước ngoài, công ty phải thực hiện thông báo bằng văn bản đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký.

1. Thông báo về việc lập chi nhánh ở nước ngoài ;

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh hoặc giấy tờ tương đương;

3. Giấy uỷ quyền

Thực hiện:

– Nơi tiếp nhận: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở KHĐT nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

– Số lượng hồ sơ: 01 bộ

– Thời gian thực hiện: từ 3  ngày làm việc. 

– Lệ phí nhà nước: (Chi tiết xem tại đâyvà phí dịch vụ: (Xem chi tiết tại đây)

Trên đây là những thông tin chi tiết về Thủ tục  đăng ký hoạt động chi nhánh, để việc thực hiện được nhanh chóng và tiết kiệm, Kế toán Gtax khuyên Bạn nên sử dụng dịch vụ thành lập doanh nghiệp của chúng tôi. Chúng tôi cam kết  Bạn sẽ hài lòng với chi phí và sự chuyên nghiệp từ nhân viên tư vấn Gtax.

Và đặc biệt chỉ duy nhất Dịch vụ thành lập doanh nghiệp Gtax cam kết hoàn 100% chi phí nếu Bạn KHÔNG HÀI LÒNG về dịch vụ hoặc thái độ của nhân viên.