Bộ Kế hoạch và đầu tư vừa ban hành Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015.

Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT có hiệu lực từ 11/3/2019.

Tải về toàn bộ mẫu văn bản đính kèm Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT tại đây. 

thanh-lap-doanh-nghiep-tt-02 Thay đổi toàn bộ mẫu biểu Đăng ký doanh nghiệp từ 11/3/2019