Thay đổi thành viên góp vốn

Trong trường hợp doanh nghiệp có sự thay đổi tỉ lệ góp vốn trong doanh nghiệp theo quy định phải tiến hành làm thủ tục công ty gửi Thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính…

Việc thay đổi này rất quan trọng vì vậy để giảm thiểu rủi ro và tiết kiệm thời gian Dịch vụ kế toán Gtax xin hướng dẫn chi tiết thủ tục thay đổi thành viên góp vốn như sau:

Thủ tục thay đổi tỷ lệ vốn góp của các thành viên trong Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Công ty tôi có nhu cầu thay đổi tỉ lệ sở hữu vốn góp của các thành viên vui lòng cho biết tôi cần chuẩn bị những hồ sơ gì? lệ phí bao nhiêu? và thời gian thực hiện? Công ty tôi là cty tnhh 2 thành viên. Xin cám ơn…

Dịch vụ thay đổi thành viên góp vốn

Trong trường hợp doanh nghiệp có sự thay đổi tỉ lệ góp vốn trong doanh nghiệp theo quy định phải tiến hành làm thủ tục công ty gửi Thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính…

Thay đổi tỷ lệ vốn góp của các thành viên trong Công ty TNHH 2 TV do tặng cho phần vốn góp

Công ty tôi có nhu cầu thay đổi tỉ lệ sở hữu vốn góp của các thành viên do có thành viên được tặng một phần vốn góp vào công ty, vui lòng cho biết tôi cần chuẩn bị những hồ sơ gì? lệ phí bao nhiêu? và thời gian thực hiện?

Thay đổi tỷ lệ vốn góp của các thành viên trong Công ty TNHH 2 TV khi thành viên góp vốn không thực hiện cam kết góp vốn

Công ty tôi có nhu cầu thay đổi tỉ lệ sở hữu vốn góp của các thành viên khi có thành viên góp vồn không tuân thủ thời hạn góp vốn, vui lòng cho biết tôi cần chuẩn bị những hồ sơ gì? lệ phí bao nhiêu?

Thay đổi tỷ lệ vốn góp của các thành viên trong Công ty TNHH 2 TV khi thay đổi thành viên do thừa kế

Công ty tôi có nhu cầu thay đổi tỉ lệ sở hữu vốn góp của các thành viên trong trường hợp thay đổi thành viên do thừa kế, vui lòng cho biết tôi cần chuẩn bị những hồ sơ gì? lệ phí bao nhiêu? và thời gian thực hiện?

Thay đổi tỷ lệ vốn góp của các thành viên trong Công ty TNHH 2 TV khi thay đổi thành viên do chuyển nhượng phần vốn góp

Công ty tôi có nhu cầu thay đổi tỉ lệ sở hữu vốn góp của các thành viên do chuyển nhượng vốn, vui lòng cho biết tôi cần chuẩn bị những hồ sơ gì? lệ phí bao nhiêu? và thời gian thực hiện?

Thay đổi tỷ lệ vốn góp của các thành viên trong Công ty TNHH 2 TV khi tiếp nhận thành viên mới góp vốn

Công ty tôi có nhu cầu thay đổi tỉ lệ sở hữu vốn góp, vốn góp này của các thành viên mới, vui lòng cho biết tôi cần chuẩn bị những hồ sơ gì?

Thủ tục thay đổi thông tin cổ đông sáng lập trong công ty cổ phần 

Công ty cổ phần thực hiện thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập ra sao? tôi cần chuẩn bị những hồ sơ gì? lệ phí bao nhiêu? và thời gian thực hiện? Xin cám ơn…

Thủ tục thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết

Trong trường hợp công ty cổ phần chưa niêm yết thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài , Bạn phải gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi.

Định giá tài sản góp vốn

Do đó, đối tượng để định giá tài sản khi góp vốn chính là: những tài sản KHÔNG PHẢI Đồng Việt Nam, ngoại tệ và vàng. Những đối tượng này phải được người có thẩm quyền định giá và được thể hiện thành Đồng Việt Nam khi góp vốn.

Xác định nguyên giá của tài sản cố định hữu hình trong Công ty cổ phần

Nguyên giá tài sản cố định (TSCĐ) hữu hình là toàn bộ các chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra để có TSCĐ hữu hình tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng…

Trên đây là những thông tin chi tiết về thay đổi thành viên góp vốn, để việc thực hiện được nhanh chóng và tiết kiệm, Kế toán Gtax khuyên Bạn nên sử dụng dịch vụ thành lập doanh nghiệp của chúng tôi. Chúng tôi cam kết  Bạn sẽ hài lòng với chi phí và sự chuyên nghiệp từ nhân viên tư vấn Gtax.

Và đặc biệt chỉ duy nhất Dịch vụ thành lập doanh nghiệp Gtax cam kết hoàn 100% chi phí nếu Bạn KHÔNG HÀI LÒNG về dịch vụ hoặc thái độ của nhân viên.

Trả lời