Trong trường hợp công ty có những thay đổi thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của mình, bao gồm các thông tin như: số điện thoại, số fax,email, website, địa chỉ của công ty do thay đổi về địa giới hành chính, thông tin về chứng minh nhân dân, địa chỉ của cá nhân trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì phải tiến hành thực hiện việc cập nhật, bổ sung thông tin.

Việc thay đổi này rất quan trọng vì vậy để giảm thiểu rủi ro và tiết kiệm thời gian Dịch vụ thành lập doanh nghệp Gtax xin hướng dẫn chi tiết thủ tục thay đổi thành viên góp vốn như sau:

lao-dong-nuoc-ngoai-giay-phep-lao-dong-work-permit-3 Thay đổi, bổ sung thông tin doanh nghiệp Dịch vụ thay đổi, bổ sung thông tin doanh nghiệp

Trong trường hợp công ty có những thay đổi thông tin như: số điện thoại, số fax,email, website, địa chỉ của công ty do thay đổi về địa giới hành chính, thông tin về chứng minh nhân dân, địa chỉ của cá nhân trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì phải tiến hành thực hiện việc cập nhật, bổ sung thông tin…

giấy-phép-kinh-doanh-trang-1 Thay đổi, bổ sung thông tin doanh nghiệp Thủ tục cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp trong Công ty Cổ phần

Trong trường hợp công ty có những thay đổi thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của mình, bao gồm các thông tin như: số điện thoại, số fax,email, website, địa chỉ của công ty do thay đổi….

giay-phep-kinh-doanh-trust-1 Thay đổi, bổ sung thông tin doanh nghiệp Thủ tục cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp trong Công ty TNHH 2 TV trở lên

Đối với việc bổ sung thông tin số điện thoại của công ty trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là bắt buộc. (Trường hợp công ty không bổ sung thông tin về số điện thoại của công ty thì hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp được coi là không hợp lệ).

giay-phep-kinh-doanh-tnhh-mtv-1 Thay đổi, bổ sung thông tin doanh nghiệp Thủ tục cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp trong Công ty TNHH MTV

Số điện thoại, fax,email, website trong lần đầu đăng ký thì có thể để trống nhưng khi cập nhật/thay đổi thông tin của giấy chứng nhận doanh nghiệp thì phải bắt buộc ghi đầy đủ trong hồ sơ.

gpdk-doanh-nghiep-tu-nhan-cap-lai Thay đổi, bổ sung thông tin doanh nghiệp Thủ tục cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp trong loại hình Doanh nghiệp tư nhân

Hỏi: Hiện nay do thay đổi thông tin về đầu số điện thoại, vậy doanh nghiệp tôi có cần làm thủ tục thay đổi? vui lòng tư vấn giúp tôi thời gian và nơi hiệu chỉnh? cảm ơn…

giay-phep-cap-lai-cong-ty-hop-danh-1 Thay đổi, bổ sung thông tin doanh nghiệp  Thủ tục cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp trong Công ty hợp danh

Hỏi: Hiện nay do thay đổi thông tin về đầu số điện thoại, vậy doanh nghiệp tôi có cần làm thủ tục thay đổi? vui lòng tư vấn giúp tôi thời gian và nơi hiệu chỉnh? cảm ơn…

Bạn nên tham khảo thêm Thủ tục hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp sau:

giấy-phép-kinh-doanh-trang-1 Thay đổi, bổ sung thông tin doanh nghiệp Thủ tục hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp trong Công ty cổ phần

Trong trường hợp doanh nghiệp phát hiện thấy nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chưa chính xác so với nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp…

giay-phep-kinh-doanh-trust-1 Thay đổi, bổ sung thông tin doanh nghiệp Thủ tục hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp trong Công ty TNHH 2 TV trở lên

Trong trường hợp doanh nghiệp phát hiện thấy: nội dung thông tin đăng ký doanh nghiệp bị thiếu hoặc chưa chính xác so với bản giấy của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế do quá trình chuyển đổi dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp…

Trên đây là những thông tin chi tiết về Thay đổi, bổ sung thông tin doanh nghiệp, để việc thực hiện được nhanh chóng và tiết kiệm, Kế toán Gtax khuyên Bạn nên sử dụng dịch vụ thành lập doanh nghiệp của chúng tôi. Chúng tôi cam kết  Bạn sẽ hài lòng với chi phí và sự chuyên nghiệp từ nhân viên tư vấn Gtax.

Và đặc biệt chỉ duy nhất Dịch vụ thành lập doanh nghiệp Gtax cam kết hoàn 100% chi phí nếu Bạn KHÔNG HÀI LÒNG về dịch vụ hoặc thái độ của nhân viên.lien-he-dich-vu-ke-toan-thanh-lap-doanh-nghiep-gtax Thay đổi, bổ sung thông tin doanh nghiệp