Hỏi: Tôi ký hợp đồng lao động ở một công ty may. Gần đến ngày hết hạn hợp đồng thì công ty ra quyết định tạm đình chỉ công việc của tôi để kiểm tra việc làm thất thoát sản phẩm. Tôi không đồng ý với quyết định trên, vậy tôi có thể khiếu nại quyết định này hay không? và thời gian tối đa để tạm đình chỉ công việc là bao nhiêu ngày?

Dịch vụ Kế toán Gtax xin chia sẻ để bạn tham khảo như sau:

Khi người lao động có những vi phạm với tình tiết phức tạp và nếu người lao động tiếp tục làm việc sẽ gây ra những khó khăn cho việc xác minh thì Doanh nghiệp có quyền ra quyết định tạm đình chỉ công việc của người lao động đó.

Tạm định chỉ công việc được xem là một hình thức tạm ngưng công việc để xác minh vụ việc và được căn cứ dựa trên nội quy lao động hoặc dựa trên hợp đồng lao động .

Hiện nay phần lớn doanh nghiệp có qui mô vừa và nhỏ nên hầu như không có tổ chức đại diện lao động vì số lượng lao động quá ít (dưới 10 người) do đó căn cứ để người sử dụng lao động tạm đình chỉ công việc của người lao động là dựa vào thỏa thuận trong hợp đồng lao động hoặc nội quy lao động của doanh nghiệp. 

Đối với các doanh nghiệp có số lượng lao động hơn 10 người thì việc tạm đình chỉ công việc chỉ được thực hiện khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

Thời hạn trong quyết định tạm đình chỉ công việc không được quá 15 ngày, trường hợp đặc biệt cũng không được quá 90 ngày. Trong thời gian bị tạm đình chỉ công việc, người lao động được tạm ứng 50% tiền lương trước khi bị đình chỉ công việc.

Người sử dụng lao động phải nhận người lao động trở lại làm việc sau khi hết thời hạn tạm đình chỉ công việc.

Người lao động có quyền khiếu nại với người sử dụng lao động, với cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động nếu người lao động nhận thấy quyết định tạm đình chỉ công việc mà doanh nghiệp đưa ra đối với mình là không thỏa đáng.

Theo Nghị định 24/2018/NĐ-CP, có hiệu lực từ 15/4/2018 thì người khiếu nại nộp đơn khiếu nại bằng hình thức gửi đơn khiếu nại đến người người sử dụng lao động có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu phải thụ lý giải quyết và thông báo bằng văn bản về việc thụ lý giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại và Chánh Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người sử dụng lao động đặt trụ sở chính.

Điều 15. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại về lao động, an toàn, vệ sinh lao động

1. Người sử dụng lao động có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định, hành vi về lao động, an toàn, vệ sinh lao động của mình bị khiếu nại.

2. Chánh Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, nơi người sử dụng lao động đặt trụ sở chính có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai đối với khiếu nại về lao động, an toàn, vệ sinh lao động khi người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu theo quy định tại Điều 23 hoặc đã hết thời hạn quy định tại Điều 20 Nghị định này mà khiếu nại không được giải quyết.

Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý.