Quy định mới về giá đất tính lệ phí trước bạ từ ngày 10/4/2019

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 20/2019/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành từ ngày 10/4/2019, sửa đổi, bổ sung Nghị định 140/2016/NĐ-CP...

Giá tính thuế khi chuyển nhượng bất động sản

Đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản thì giá tính thuế GTGT là giá chuyển nhượng bất động sản trừ (-) giá...
hoa don

Có được chuyển đổi phương pháp tính thuế?

Công ty của ông Phạm Anh Lộc (TPHCM) thành lập năm 2011, hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ vệ sinh và chăm sóc...

Chấm dứt hiệu lực mã số thuế khi tổ chức lại doanh nghiệp

Doanh nghiệp mới có trách nhiệm thực hiện quyết toán thuế và hoàn thành nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp bị chia, bị sáp...

Hướng dẫn khấu trừ thuế TNCN của NLĐ trong thời gian thử việc

Cục Thuế thành phố Hà Nội đã có văn bản hướng dẫn khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) của người lao động...
error: Content is protected !!