ke toan gtax

Các công việc cần thực hiện trong tháng 06/2020

Theo quy định, doanh nghiệp định kỳ cần thực hiện nộp các báo cáo, tờ khai, trích nộp tiền... để tránh bị trễ hạn...

Những mức phạt liên quan đến Báo cáo tài chính

Theo qui định doanh nghiệp phải nộp hồ sơ Quyết toán thuế đến Chi cục Thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là ngày...

Khi nào mua hàng không có hóa đơn vẫn được tính là chi phí...

Để được tính là chi phí hợp lý khi mua hàng hóa, doanh nghiệp phải có hóa đơn chứng từ. Tuy nhiên cũng có...

Những công việc Lao động- bảo hiểm-thuế doanh nghiệp cần thực hiện vào cuối...

Gần hết năm 2019, tất cả các doanh nghiệp cần phải thực hiện các công việc liên quan đến bảo hiểm - lao động...

08 công việc doanh nghiệp cần thực hiện trong tháng 11/2019

Để tránh việc quên nộp các báo cáo, tờ khai … hậu quả làm cho doanh nghiệp bị phạt vi phạm, vì vậy kế...