Chính sách thuế GTGT khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Vừa qua, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4657/TCT-DNL được ban hành ngày 23/11/2018 về việc hoàn thuế GTGT khi chuyển đổi loại...

Phần mềm hoá đơn điện tử có chịu thuế GTGT?

Theo quy định, phần mềm máy tính bao gồm phần mềm và dịch vụ phần mềm theo quy định của pháp luật không phải...

Nhận tiền tài trợ có phải xuất hoá đơn GTGT?

Công ty CP Dịch vụ xã hội Mgreen đang triển khai dự án “Ứng dụng công nghệ Smartcity 4.0 khuyến khích phân loại và...

Xử lý đối với hóa đơn điện tử đã lập

Theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, có hiệu lực thi hành...

Hộ kinh doanh có doanh thu từ 3 tỉ/năm phải dùng hóa đơn điện...

Các hộ, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng có doanh thu từ 3...