Trang chủ Tài chính - Kế toán

Tài chính - Kế toán

Sửa chữa số kế toán

Khi phát hiện sổ kế toán có sai sót mà phải sửa chữa theo một trong ba phương pháp sau đây: Lưu ý: tuyệt đối không...

Cách mở, ghi, khóa sổ kế toán

Kế toán GTax hướng dẫn cách mở, ghi, khóa sổ kế toán như sau: Mở sổ Đối với doanh nghiệp mới thành lập, sổ kế toán...

Nội dung phải có trong Sổ kế toán?

Những nội dung phải có trong Sổ kế toán bao gồm: Ngày, tháng, năm ghi sổ; Số hiệu và ngày, tháng, năm của chứng từ...

Hệ thống sổ kế toán

- Bất kể doanh nghiệp nào cũng chỉ có một hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán.  - Doanh nghiệp chủ động...

Sổ kế toán là gì?

    Sổ kế toán là sổ dùng để ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài...
error: Content is protected !!