Trang chủ Tài chính - Kế toán

Tài chính - Kế toán

Danh mục ngành, nghề, địa bàn ưu đãi đầu tư

Với mục đích thu hút và khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài,  chính phủ Việt Nam đã ban hành các chính sách...

Ưu đãi thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là loại thuế có ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của các doanh nghiệp. Chính vì thế,...

Cách xác định thuế suất Thuế giá trị gia tăng

Hỏi: Vui lòng hướng dẫn cho tôi cách thức để xác định thuế suất thuế GTGT? Và có bao nhiêu mức thuế suất Thuế...

Đối tượng không chịu thuế GTGT

Hỏi: Công ty tôi chuyên sản xuất và gia công phần mềm, vậy công ty tôi có nằm trong  danh mục không chịu thuế...

Thuế suất ưu đãi, Thuế suất ưu đãi đặc biệt và Thuế suất thông...

Có mấy loại thuế suất và cách áp dụng? Áp dụng thuế suất nào để làm cho số tiền thuế phải nộp ít đi?   Khi...