Để giúp Cá nhân tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) dễ hình dung về thủ tục và nơi nộp hồ sơ quyết toán, kế toán Gtax xin chia sẻ sơ đồ tóm tắt sau để mọi người tiện tra cứu:

quyet-toan-thue-tncn-2 Sơ đồ tóm tắt thủ tục và nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCNquyet-toan-thue-tncn-2.1 Sơ đồ tóm tắt thủ tục và nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN