Khi tư vấn thành lập doanh nghiệp cho nhiều khách hàng chúng tôi nhận thấy có anh/chị  vẫn nhầm tưởng người quản lý doanh nghiệp chỉ là chủ doanh nghiệp. Điều này là đúng nhưng chưa đủ vì theo luật doanh nghiệp 2014 tuỳ thuộc vào từng loại hình doanh nghiệp mà người quản lý doanh nghiệp được qui định khác nhau. Để thuận tiện theo dõi Kế toán Gtax xin chia sẻ cách phân biệt như sau:

chu-doanh-nghiep-1 Quản lý doanh nghiệp, anh là ai?doanh-nghiep Quản lý doanh nghiệp, anh là ai?chu-doanh-nghiep Quản lý doanh nghiệp, anh là ai?