Phương án đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu

Trong dự Bộ luật lao động (sửa đổi) sẽ được đưa ra lấy ý kiến người dân, Bộ Lao động đề xuất tuổi nghỉ hưu của lao động nam là đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi. Từ ngày 1/1/2021, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng làm việc với lao động nam và 4 tháng với nữ, cho tới khi nam đủ 62 tuổi, nữ đủ 60 tuổi. 

Với người lao động suy giảm sức khỏe, làm công việc nặng nhọc, độc hại được nghỉ hưu trước độ tuổi trên. Lao động chuyên môn kỹ thuật cao, công tác quản lý và một số trường hợp đặc biệt khác được làm vượt tuổi trên nhưng không quá 5 năm.

Tuổi nghỉ hưu của Việt Nam hiện quy định từ năm 1961, qua 50 năm chưa thay đổi. Theo xu hướng thế giới, nhiều nước đã nâng dần tuổi nghỉ hưu đến 65-67 tuổi và thu hẹp độ tuổi hưu giữa nam và nữ. Việt Nam cũng cần đi theo xu hướng của thế giới do bối cảnh dân số Việt Nam đang già hóa.

Đồ hoạ: Vnexpress

Leave a Reply