Trong trường hợp công ty không trả sổ BHXH, người lao động có quyền làm và gửi đơn khiếu nại đến Giám đốc công ty yêu cầu giải quyết. Nếu công ty vẫn không giải quyết thì người lao động gửi đơn đến thanh tra Sở LĐ-TB – XH để được can thiệp.

Hỏi: Vui lòng hướng dẫn cho tôi thủ tục khiếu nại khi công ty tôi đã làm việc không thực hiện chốt và trả lại sổ BHXH?

so-bhxh-gtax-tra-cuu Phải làm gì khi công ty không trả sổ BHXH?
Phải làm gì khi công ty không trả sổ BHXH?

Kế toán Gtax xin chia sẻ để bạn tham khảo như sau:

  • Theo Khoản 5 Điều 21 Luật BHXH:

Người sử dụng lao động có trách nhiệm phối hợp với cơ quan BHXH trả sổ BHXH cho người lao động, xác nhận thời gian đóng BHXH khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật”.

  • Khoản 3 Điều 47 Bộ Luật lao động:

Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ BHXH và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động”.

==> Như vậy, trường hợp bạn đã chấm dứt HĐLĐ đúng pháp luật mà công ty không trả sổ BHXH cho bạn là trái với quy định của pháp luật.

Xem chi tiết:  “Không chốt sổ BHXH cho người lao động thì bị xử lý thế nào?

Căn cứ Điều 15, Nghị định số 24/2018/NĐ-CP quy định thẩm quyền giải quyết khiếu nại về lao động, an toàn, vệ sinh lao động như sau:

“- Người sử dụng lao động có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định, hành vi về lao động, an toàn, vệ sinh lao động của mình bị khiếu nại.

– Chánh Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, nơi người sử dụng lao động đặt trụ sở chính có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai đối với khiếu nại về lao động, an toàn, vệ sinh lao động khi người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu theo quy định tại Điều 23 hoặc đã hết thời hạn quy định tại Điều 20 Nghị định này mà khiếu nại không được giải quyết”.

==> Như vậy, bạn cần liên hệ với công ty để yêu cầu công ty trả sổ BHXH theo quy định , trong trường hợp công ty không trả sổ BHXH, bạn có quyền làm đơn khiếu nại yêu cầu công ty giải quyết. Nếu công ty vẫn không giải quyết thì bạn gửi đơn đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để được can thiệp.

Ngoài ra,  bạn cũng có thể trực tiếp khởi kiện ra Tòa án quận/huyện công ty đặt trụ sở để xử lý (căn cứ Điều 32 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 quy định về những tranh chấp về lao động thuộc thẩm quyền của tòa án).