Những tác động của việc tăng lương tối thiểu vùng 2020

Theo  Nghị định số 90/2019/NĐ-CP từ ngày 1/1/2020, lương tối thiểu vùng sẽ tăng thêm từ 150.000 đồng – 240.000 đồng so với mức áp dụng năm 2019. Khi có điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng, doanh nghiệp có trách nhiệm rà soát, sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương của mình cho phù hợp cũng như thay đổi mức đóng các loại bảo hiểm và chi phí công đoàn. Kế toán Gtax xin chia sẻ các tác động của việc tăng lương tối thiểu vùng 2020 để bạn đọc tiện theo dõi như sau:

Xem chi tiết: “Mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ 1/1/2020

Mức lương tối thiểu áp dụng từ 1/1/2020 như sau:

Vùng

Mức lương tối thiểu vùng năm 2020

Mức lương tăng so với năm 2019

Vùng I

 4,42 triệu đồng/tháng

240.000 đồng/tháng

Vùng II

3,92 triệu đồng/tháng

210.000 đồng/tháng

Vùng III

3,43 triệu đồng/tháng

180.000 đồng/tháng

Vùng IV

3,07 triệu đồng/tháng

150.000 đồng/tháng

Căn cứ vào Nghị định số 90/2019/NĐ-CP

 

Trường hợp doanh nghiệp đã xây dựng Thang lương, bảng lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng thì sẽ phải sửa đổi lại Thang lương, bảng lương; tăng mức tiền đóng các khoản bảo hiểm; kinh phí công đoàn cũng như  mức tính tiền làm thêm giờ cho người lao động.

Các thay đổi như sau:

Thứ nhất, xây dựng lại Thang lương, bảng lương

Doanh nghiệp phải căn cứ theo Mức lương tối thiểu vùng hiện hành để quy định mức lương cho từng chức danh, công việc, nhóm công việc sao cho phù hợp với các nguyên tắc theo quy định của pháp luật.

Xem chi tiết:  “Cách xây dựng Thang lương, bảng lương

Khi có điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng, doanh nghiệp có trách nhiệm rà soát, sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương của mình cho phù hợp. Việc sửa đổi, bổ sung này phải được sự tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể người lao động tại doanh nghiệp và công bố công khai tại nơi làm việc của người lao động trước khi thực hiện.

Sau khi xây dựng lại Thang lương, Bảng lương mới, doanh nghiệp tiến hành nộp tại Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở.

Theo Nghị định 121/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 1/11/2018.

Đối với doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động được miễnthủ tục gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.(Xem chi tiết tại đây) Tuy nhiên Doanh nghiệp vẫn phải xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động đồng thời công bố, lưu trữ cũng như cung cấp khi cơ quan nhà nước có yêu cầu.

Thứ hai, tăng tiền lương tháng đóng các loại bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTNBHTNNN, BNN)

Tiền lương tháng ghi trong hợp đồng lao động là mức căn cứ để doanh nghiệp đóng các loại bảo hiểm, bao gồm: bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Bạn cũng nên tham khảo tại đây về các chính sách BHXH đối với Người lao động.

Hiện nay, hàng tháng doanh nghiệp phải đóng cho người lao động và trích từ tiền lương hàng tháng của người lao động để đóng cùng một lúc vào Quỹ BHXH, BHYT, BHTN, BHTNNN, BNN với tỷ lệ đóng là 32%. Trong đó:

Các khoản trích theo lương

Tỷ lệ trích vào doanh nghiệp

Tỷ lệ trích vào lương NLĐ

Tổng cộng

BHXH

17,5%

8%

25%

BHYT

3%

1,5%

4,5%

BHTN

1%

1%

2%

Tổng cộng

21,5%

10,5%

32%

Do đó, khi doanh nghiệp phải điều chỉnh lại Thang lương, bảng lương do mức lương tối thiểu vùng tăng lên thì mức tính đóng các loại bảo hiểm cũng tăng tương ứng. 

Thứ ba, tăng tiền nộp kinh phí công đoàn

Hàng tháng, doanh nghiệp phải trích nộp kinh phí công đoàn theo quy định là 2% của quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cho người lao động.

Số tiền này, Công đoàn cơ sở phải nộp về cho công đoàn cấp trên cơ sở và sau đó Công đoàn cấp trên sẽ trích lại cho Công đoàn cơ sở 68% kinh phí để hoạt động và giữ lại 32%.

Như vậy, khi lương tối thiểu vùng tăng đương nhiên các khoản nộp kinh phí công đoàn 2% của doanh nghiệp cũng tăng theo.

Kế toán Gtax

 

Leave a Reply