Những nhầm lẫn khi ký kết hợp đồng lao động

Trong quá trình tư vấn về chính sách về lao động, Kế toán Gtax nhận thấy vẫn còn nhiều nhầm lẫn khi thực hiện chính sách này trong doanh nghiệp. Sau đây Gtax xin chia sẻ một số nhầm lẫn khi ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) để bạn đọc tham khảo. 

Xem thêm: “Những vấn đề cần lưu ý khi ký hợp đồng lao động mới nhất

Ký kết Hợp đồng Cộng tác viên hoặc Hợp đồng Khoán việc thì không phải tham gia các loại bảo hiểm?

Kế toán Gtax lưu ý với bạn đọc suy nghĩ này hoàn toàn SAI. Lí do?

Vì, theo quy định tại Điều 23 của Bộ luật Lao động thì Hợp đồng Cộng tác viên và Hợp đồng Khoán việc vẫn là HĐLĐ khi những hợp đồng ấy chứa đựng những nội dung mang bản chất của quan hệ lao động và quy định nội dung như một HĐLĐ.

Xem chi tiết tại các bài viết sau:

Người lao động không phải bồi thường chi phí đào tạo nếu HĐLĐ chấm dứt đúng pháp luật

Kế toán Gtax lưu ý với bạn đọc suy nghĩ này hoàn toàn SAI. Lí do?

Vì, Hợp đồng đào tạo và HĐLĐ là 02 hợp đồng độc lập.

Do đó, người lao động (NLĐ) có nghĩa vụ bồi thường chi phí đào tạo theo quy định về việc hoàn trả chi phí đào tạo có trong Hợp đồng đào tạo đã ký kết, chứ không phụ thuộc vào việc HĐLĐ chấm dứt đúng hay không đúng pháp luật.

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 43 của Bộ luật Lao động: Trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật thì NLĐ chắc chắn phải bồi thường chi phí đào tạo, mà không nhất thiết xem xét nội dung Hợp đồng đào tạo.

Xem chi tiết tại các bài viết sau:

– “Cẩn trọng với hợp đồng đào tạo

– “Bồi thường chi phí đào tạo khi chấm dứt hợp đồng lao động

Tiền lương thử việc phải bằng 85% tiền lương chính thức

Kế toán Gtax lưu ý với bạn đọc suy nghĩ này hoàn toàn SAI. Lí do?

Vì tiền lương thử việc do đôi bên tự do thỏa thuận, miễn rằng không thấp hơn 85% mức lương của công việc đó.

Cụ thể:

  • Theo quy định tại Điều 90 của Bộ luật Lao động thì tiền lương được cấu thành bởi 03 thành tố là: Mức lương theo công việc hoặc chức danh, Phụ cấp lương và các Khoản bổ sung khác.
  • Theo Điều 28 của Bộ luật Lao động quy định: “Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thoả thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó.”.

Xem chi tiết tại các bài viết sau:

Có thể ký kết Phụ lục HĐLĐ một cách không hạn chế để sửa đổi, bổ sung nội dung của HĐLĐ

Kế toán Gtax lưu ý với bạn đọc suy nghĩ này hoàn toàn SAI. lí do?

Vì phụ lục HĐLĐ là một bộ phận của HĐLĐ và có hiệu lực như HĐLĐ; tuy nhiên, việc ký kết, sử dụng Phụ lục HĐLĐ phải đảm bảo những nguyên tắc sau:

– Phụ lục HĐLĐ quy định chi tiết một số điều, khoản của HĐLĐ không được có nội dung dẫn đến cách hiểu khác với Hợp đồng lao động đã ký kết;

– Thời hạn HĐLĐ chỉ được sửa đổi một lần bằng HĐLĐ lao động và không được làm thay đổi loại hợp đồng đã giao kết, trừ trường hợp kéo dài thời hạn HĐLĐ với người lao động cao tuổi và người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách quy định tại Khoản 6 Điều 192 của Bộ luật Lao động;

– Phụ lục HĐLĐ dùng để sửa đổi, bổ sung HĐLĐ thì phải ghi rõ nội dung những điều khoản sửa đổi, bổ sung và thời điểm có hiệu lực.

Xem chi tiết tại các bài viết sau: Ký phụ lục hợp đồng lao động.

Nơi người lao động có HĐLĐ giao kết đầu tiên sẽ chịu trách nhiệm tham gia các loại bảo hiểm bắt buộc.

Trường hợp người lao động có làm việc ở nhiều nơi thì việc xác định trách nhiệm tham gia các loại bảo hiểm bắt buộc phải căn cứ theo quy định tương ứng với từng loại bảo hiểm đó;

Xem chi tiết: “Đóng BHXH thế nào khi ký hợp đồng lao động tại hai công ty?

Cụ thể:

– Đối với Bảo hiểm Xã hội và Bảo hiểm Thất nghiệp, người lao động và người sử dụng lao động theo Hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia;

– Đối với Bảo hiểm Y tế, người lao động và người sử dụng lao động theo Hợp đồng lao động có mức lương cao nhất trong số các hợp đồng có trách nhiệm tham gia;

– Đối với Bảo hiểm Tai nạn lao động, Bệnh nghề nghiệp thì tất cả người sử dụng lao động đều có trách nhiệm tham gia mà không phân biệt nơi đầu tiên hay mức lương cao thấp.

 

Leave a Reply