Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn khi đang làm việc theo Hợp đồng lao động xác định thời hạn và Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng, trong những trường hợp sau đây:

1. Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc như đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động. Người lao động phải báo trước cho người sử dụng lao động ít nhất 03 ngày làm việc.

2. Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn. Người lao động phải báo trước cho người sử dụng lao động ít nhất 03 ngày làm việc.

3. Bị người sử dụng lao động đánh đập hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ; hành vi làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự hoặc cưỡng bức lao động; bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc.

4. Các yếu tố mang tính cá nhân của người lao động như:

– Phải nghỉ việc để chăm sóc vợ hoặc chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố vợ, mẹ vợ hoặc bố chồng, mẹ chồng, con đẻ, con nuôi bị ốm đau, tai nạn.

– Khi ra nước ngoài sinh sống hoặc làm việc.

– Gia đình gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, địch họa, dịch bệnh hoặc chuyển chỗ ở mà người lao động đã tìm mọi biện pháp nhưng không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động.

Người lao động phải báo trước cho người sử dụng lao động ít nhất 30 ngày nếu là Hợp đồng lao động xác định thời hạn hoặc ít nhất 03 ngày làm việc nếu là Hợp đồng lao động mùa vụ.

5. Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước. Người lao động phải báo trước cho người sử dụng lao động ít nhất 30 ngày nếu là Hợp đồng lao động xác định thời hạn hoặc ít nhất 03 ngày làm việc nếu là Hợp đồng lao động mùa vụ.

6. Lao động nữ mang thai nếu có ý kiến xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi. Tuỳ vào thời hạn do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chỉ định người lao động căn cứ vào đó để thông báo cho người sử dụng lao động biết.

7. Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo Hợp đồng lao động mùa vụ mà khả năng lao động vẫn chưa được hồi phục. Người lao động phải báo trước cho người sử dụng lao động ít nhất 03 ngày làm việc.

Đối với những người lao động đang làm việc theo Hợp đồng lao động không xác định thời hạn thì họ có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không cần phải thuộc các trường hợp nêu trên nhưng phải báo cho doanh nghiệp biết trước ít nhất 45 ngày;

Người lao động có quyền huỷ bỏ việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước khi hết thời hạn báo trước nhưng phải thông báo bằng văn bản và phải được doanh nghiệp đồng ý.

Khi chấm dứt hợp đồng lao động thì doanh nghiệp phải có Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động đó. Gtax kiến nghị, doanh nghiệp nên đảm bảo đầy đủ các giấy tờ để tránh những rắc rối không đáng có.

Cuối cùng, trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

Đồng thời, doanh nghiệp có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác đã giữ lại của người lao động.

Lưu ý:

  • Tính “THUẾ TNCN ĐỐI VỚI KHOẢN THANH TOÁN KHI CHẤM DỨT HĐLĐ

  • Nếu người lao động có hành vi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật thì sẽ không được nhận Trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho doanh nghiệp nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động;
  • Nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì còn phải bồi thường cho doanh nghiệp một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước;
  • Ngoài ra, phải hoàn trả chi phí đào tạo cho doanh nghiệp theo hợp đồng đào tạo (nếu có).
  • Tiền lương làm căn cứ bồi thường khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật là tiền lương theo hợp đồng lao động tại thời điểm người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật.

Trên đây là những thông tin chi tiết về Người lao động đơn phương chấm dứt HĐLĐ , để việc thực hiện được nhanh chóng và tiết kiệm, Kế toán Gtax khuyên Bạn nên sử dụng Dịch vụ Lao động & Bảo hiểm của chúng tôi. Chúng tôi cam kết  Bạn sẽ hài lòng với chi phí và sự chuyên nghiệp từ nhân viên tư vấn Gtax.

Và đặc biệt chỉ duy nhất Dịch vụ thành lập doanh nghiệp Gtax cam kết hoàn 100% chi phí nếu Bạn KHÔNG HÀI LÒNG về dịch vụ hoặc thái độ của nhân viên.