Trong quá trình hoạt động kinh doanh không tránh khỏi những sự cố ngoài mong muốn như: cúp điện, cúp nước, thiên tai, dịch bệnh, trang thiết bị bị hư hỏng… làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh bị đình trệ, người lao động phải ngừng việc. Vậy trong thời gian ngừng việc này người lao động có được trả lương và tham gia các loại bảo hiểm?

Kế toán GTax xin chia sẻ nội dung này để bạn đọc tiện theo dõi như sau:

Căn cứ: 

Công nhân ngừng việc. ảnh minh hoạ

1. Tiền lương trong thời gian bị ngừng việc

Người sử dụng lao động có trách nhiệm trả lương cho người lao động trong thời gian bị ngừng việc theo quy định tại Điều 98 của Bộ luật Lao động 2012; cụ thể như sau:

Nguyên nhân ngừng việc

Tiền lương chi trả

Căn cứ pháp lý

Do lỗi của người sử dụng lao động Trả đủ 100% tiền lương ghi trong hợp đồng lao động khi người lao động phải ngừng việc và được tính tương ứng với các hình thức trả lương theo thời gian quy định tại Khoản 1, Điều 22 của Nghị định 05/2015/NĐ-CP. Khoản 1, Điều 98 Bộ luật Lao động 2012
Do lỗi của người lao động Người lao động gây ra lỗi thì không được trả lương.

Những người lao động khác phải ngừng việc thì được trả lương theo sự thoả thuận với người sử dụng lao động nhưng không thấp hơn Mức lương tối thiểu vùng.

Khoản 2, Điều 98 Bộ luật Lao động 2012
Sự cố khách quan như: sự cố điện, nước, thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch hoạ, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Theo sự thoả thuận giữa các bên nhưng không được thấp hơn Mức lương tối thiểu vùng.

 

Khoản 3, Điều 98 Bộ luật Lao động 2012
Lý do kinh tế Theo sự thoả thuận giữa các bên nhưng không được thấp hơn  “mức lương tối thiểu vùng“. Khoản 3, Điều 98 Bộ luật Lao động 2012

 

2. Trách nhiệm tham gia các loại bảo hiểm trong thời gian bị ngừng việc

Theo Khoản 8, Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 thì:

Người lao động ngừng việc theo quy định của pháp luật về lao động mà vẫn được hưởng tiền lương thì người lao động và đơn vị thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN theo mức tiền lương người lao động được hưởng trong thời gian ngừng việc.”

==> Như vậy, trong thời gian bị ngừng việc, người sử dụng lao động và người lao động vẫn phải đóng các loại bảo hiểm theo mức tiền lương được trả trong thời gian ngừng việc, trong đó tiền lương làm căn cứ đóng BHXH là tiền lương thoả thuận trước khi ngừng việc.