Doanh nghiệp có trách nhiệm đóng các loại bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN) cho người lao động khi Ký kết hợp đồng lao động

Các mức đóng BHXH, BHYT, BHTN được tính trên cơ sở tiền lương tháng của người lao động.

1. Về mức đóng BHXH:

– Mức đóng BHXH của người sử dụng lao động: 17%, trong đó, 3% vào quỹ ốm đau và thai sản; 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất. 

– Mức đóng của người lao động: 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

2. Về mức đóng BHYT:

Mức đóng hằng tháng của người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương.

Mức đóng BHYT hiện nay theo quy định là 4,5% tiền lương hàng tháng của người lao động, trong đó người sử dụng lao động đóng 3%; người lao động đóng 1,5%.

3. Về mức đóng BHTN:

– Người lao động đóng bằng 1% tiền lương tháng;

– Người sử dụng lao động đóng bằng 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Trường hợp mức tiền lương tháng đóng BHTN cao hơn 20 tháng mức lương tối thiểu vùng thì mức tiền lương tháng đóng BHTN bằng 20 tháng lương tối thiểu vùng theo quy định tại thời điểm đóng BHTN. 

Bạn nên xem nội dung bài viết Tiền lương tháng tính đóng các loại bảo hiểm

4. Về mức đóng BH tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

– Người sử dụng lao động hằng tháng đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bằng 0,5% trên quỹ tiền lương đóng BHXH của người lao động. 

– Người lao động không phải đóng khoản bảo hiểm này.

Theo đó, mức đóng và tỷ lệ đóng các loại bảo hiểm được quy định cụ thể như sau:

Các khoản trích theo lương

Tỷ lệ trích vào doanh nghiệp

Tỷ lệ trích vào lương NLĐ

Tổng cộng

1. BHXH

17%

8%

25%

2. BHYT

3%

1,5%

4,5%

3. BHTN

1%

1%

2%

4. BH tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

0,5%

0%

0,5%

Tổng cộng

21,5%

10,5%

32%

Như vậy, hàng tháng doanh nghiệp phải đóng cho người lao động và trích từ tiền lương hàng tháng của người lao động để đóng cùng một lúc vào Quỹ BHXH, BHYT, BHTN, BHTNNN, BNN với tỷ lệ đóng là 32%.

Lưu ý: Theo quy định của pháp luật từ ngày 01/01/2018, người lao động nước ngoài trở thành đối tượng phải đóng bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa có văn bản nào quy định, hướng dẫn cụ thể về mức đóng bảo hiểm cho nhóm đối tượng này.

Trên đây là những thông tin chi tiết về Mức đóng các loại bảo hiểm, để việc thực hiện được nhanh chóng và tiết kiệm, Kế toán Gtax khuyên Bạn nên sử dụng Dịch vụ Lao động & Bảo hiểm của chúng tôi. Chúng tôi cam kết  Bạn sẽ hài lòng với chi phí và sự chuyên nghiệp từ nhân viên tư vấn Gtax.

Và đặc biệt chỉ duy nhất Dịch vụ thành lập doanh nghiệp Gtax cam kết hoàn 100% chi phí nếu Bạn KHÔNG HÀI LÒNG về dịch vụ hoặc thái độ của nhân viên.