Kế toán GTax xin chia sẻ tổng hợp các mẫu hợp đồng thông dụng để bạn đọc tham khảo như sau: 

STT
CÁC MẪU HỢP ĐỒNG
DOWNLOAD

Đất đai, nhà ở

01 Hợp Đồng Bảo Lãnh Bằng Giá Trị Quyền Sử Dụng Đất, Tài Sản Gắn Liền Với Đất Tải về
02 Hợp đồng bảo lãnh bằng giá trị quyền sử dụng đất Tải về
03 Hợp Đồng Chuyển Đổi Quyền Sử Dụng Đất (Mẫu 2) Tải về
04 Văn Bản Chuyển Nhượng Hợp Đồng Mua Bán Nhà Ở Tải về
05 Hợp Đồng Đổi Nhà Ở (Mẫu 2) Tải về
06 Hợp Đồng Đổi Nhà Ở (Mẫu 1) Tải về
07 Hợp Đồng Chuyển Nhượng Quyền Sử Dụng Đất Tải về
08 Hợp Đồng Chuyển Nhượng Quyền Sử Dụng Đất Và Tài Sản Gắn Liền Với Đất Tải về
09 Hợp Đồng Chuyển Đổi Quyền Sử Dụng Đất Tải về
10 Hợp đồng môi giới nhà đất Tải về
11 Hợp Đồng Mua Bán Nhà Ở Cũ Thuộc Sở Hữu Nhà Nước Tải về
12 Hợp Đồng Mua Bán Nhà Ở Phục Vụ Tái Định Cư Tải về
13 Hợp Đồng Mua Bán Nhà Ở Xã Hội Tải về
14 Hợp Đồng Mua Bán Nhà, Công Trình Xây Dựng Có Sẵn (Hoặc Hình Thành Trong Tương Lai) Tải về
15 Hợp Đồng Mua Bán Tài Sản Gắn Liền Với Đất Tải về
16 Hợp Đồng Mua Bán Nhà Ở Cũ Thuộc Sở Hữu Nhà Nước Và Chuyển Nhượng Quyền Sử Dụng Đất Tải về
17 Hợp Đồng Mua Bán Nhà Ở (Mẫu 1) Tải về
18 Hợp Đồng Mua Bán Nhà Ở (Mẫu 2) Tải về
19 Hợp Đồng Mua Bán Nhà Ở (Một Phần Nhà Ở) Tải về
20 Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ Chung Cư Tải về
21 Hợp Đồng Hứa Mua – Hứa Bán Tải về
22 Hợp đồng mượn nhà ở Tải về
23 Hợp Đồng Tặng Cho Căn Hộ Chung Cư Tải về
24 Hợp Đồng Tặng Cho Nhà Ở Tải về
25 Hợp Đồng Tặng Cho Quyền Sử Dụng Đất Và Tài Sản Gắn Liền Với Đất Tải về
26 Hợp Đồng Tặng Cho Tài Sản Gắn Liền Với Đất Tải về
27 Hợp Đồng Thế Chấp Bằng Giá Trị Quyền Sử Dụng Đất Tải về
28 Hợp Đồng Thế Chấp Quyền Sử Dụng Đất Và Tài Sản Gắn Liền Với Đất Tải về
29 Hợp Đồng Thuê Lại Quyền Sử Dụng Đất Tải về
30 Hợp Đồng Thuê Căn Hộ Nhà Chung Cư Tải về
31 Hợp Đồng Thuê Văn Phòng Tải về
32 Hợp Đồng Thuê Nhà Ở Sinh Viên Tải về
33 Hợp Đồng Thuê Nhà Ở Cũ Thuộc Sở Hữu Nhà Nước Tải về
34 Hợp Đồng Thuê Nhà Ở Xã Hội Thuộc Sở Hữu Nhà Nước Tải về
35 Hợp Đồng Thuê Mua Nhà Ở Xã Hội Thuộc Sở Hữu Nhà Nước Tải về
36 Hợp Đồng Thuê Quyền Sử Dụng Đất Tải về
37 Hợp Đồng Thuê Nhà Xưởng Và Kho Bãi Tải về
38 Hợp Đồng Thuê Nhà Ở Tải về
39 Hợp Đồng Thuê Nhà Ở Thương Mại Tải về
40 Hợp Đồng Cho Thuê Nhà, Công Trình Xây Dựng Có Sẵn (Hoặc Hình Thành Trong Tương Lai) Tải về
41 Hợp Đồng Cho Thuê (Cho Thuê Lại) Quyền Sử Dụng Đất Tải về
42 Hợp Đồng Thuê Nhà Ở Xã Hội Tải về
43 Hợp Đồng Thuê Nhà Ở Phục Vụ Tái Định Cư Tải về
44 Hợp Đồng Thuê Đất Tải về
45 Hợp Đồng Thuê Lại Đất Tải về
46 Hợp Đồng Thuê Nhà Ở Công Vụ Tải về
47 Hợp Đồng Thuê Rừng Tải về
48 Hợp Đồng Thuê Đất Tại Cảng Hàng Không, Sân Bay Tải về
49 Hợp Đồng Ủy Quyền Bán Nhà Ở Tải về
50 Hợp Đồng Uỷ Quyền Bán (Hoặc Cho Thuê, Cho Thuê Mua)…Nhà Ở Thương Mại Qua Sàn Giao Dịch Bất Động Sản Tải về

Dịch vụ

01 Hợp Đồng Dịch Vụ Tổng Hợp Thông Tin Tài Chính Tải về
02 Hợp Đồng Dịch Vụ Thực Hiện Các Thủ Tục Thỏa Thuận Trước Đối Với Thông Tin Tài Chính Tải về
03 Hợp Đồng Cung Cấp Dịch Vụ I-Van Tải về
04 Hợp Đồng Mua Bán Điện Phục Vụ Sinh Hoạt Tải về
05 Hợp Đồng Dịch Vụ Thuê Trang Thiết Bị Sự Kiện Tải về
06 Hợp Đồng Môi Giới Thương Mại (Mẫu 1) Tải về
07 Hợp Đồng Sửa Chữa Nhà Ở Tải về
08 Hợp Đồng Phá Dỡ Công Trình Tải về
09 Hợp Đồng Thuê Tài Sản Tải về
10 Hợp Đồng Sử Dụng Chung Công Trình Hạ Tầng Kỹ Thuật Tải về
11 Hợp Đồng Mua Bán Điện Mẫu Cho Các Dự Án Điện Gió Nối Lưới Tải về
12 Hợp Đồng Môi Giới Mua Bán Bất Động Sản Tải về
13 Hợp Đồng Môi Giới Thương Mại (Mẫu 2) Tải về
14 Hợp Đồng Lắp Ráp Thiết Bị Khoa Học Kỹ Thuật Tải về
15 Hợp Đồng Ủy Thác Chi Trả Dịch Vụ Môi Trường Rừng Tải về
16 Hợp Đồng Uỷ Thác Xuất Khẩu Tải về
17 Hợp Đồng Vận Chuyển Hàng Hóa Tải về
18 Hợp Đồng Vận Chuyển Hành Khách Tải về
19 Hợp Đồng Tiêu Thụ Nông Sản Hàng Hoá Tải về
20 Hợp Đồng Giới Thiệu Việc Làm Tải về

Kinh doanh – hợp tác

01 Hợp Đồng Hợp Tác Ba Bên Tải về
02 Hợp Đồng Chia Sản Phẩm Dầu Khí Tải về
03 Hợp Đồng Xuất Khẩu Gạo Tải về
04 Hợp Đồng Phân Phối Tải về
05 Hợp Đồng Nhập Khẩu Mua Thiết Bị Điện Lạnh Tải về
06 Hợp Đồng Ngoại Thương Tải về
07 Hợp Đồng Liên Kết Giáo Dục Tải về
08 Hợp Đồng Liên Doanh Tải về
09 Hợp Đồng Kinh Tế Tải về
10 Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh (Mẫu 2) Tải về
11 Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh (Mẫu 1) Tải về
12 Hợp Đồng Góp Vốn Tải về
13 Hợp Đồng Góp Vốn Bằng Quyền Sử Dụng Đất Tải về
14 Hợp Đồng Góp Vốn Bằng Căn Hộ Nhà Chung Cư Tải về
15 Hợp Đồng Đăng Ký Giao Dịch Trực Tuyến Tải về
16 Hợp Đồng Đại Lý Tải về
17 Hợp Đồng Đại Lý Phát Hành Trái Phiếu Tải về
18 Hợp Đồng Đại Lý Đấu Giá Bán Cổ Phần Tại Trung Tâm Giao Dịch Chứng Khoán Tải về
19 Hợp Đồng Bảo Lãnh Vay Vốn Nước Ngoài Tải về

Sở hữu trí tuệ

01 Hợp Đồng Chuyển Nhượng Quyền Tác Giả Tải về
02 Hợp Đồng Nghiên Cứu Khoa Học (Dùng Cho Đề Tài Nghiên Cứu Ứng Dụng) Tải về
03 Hợp Đồng Nhà Đăng Ký Tên Miền “.Vn” Tải về
04 Hợp Đồng Thực Hiện Nhiệm Vụ Hàng Năm, Định Kỳ Về Xúc Tiến Phát Triển Thị Trường Khoa Học Và Công Nghệ Tải về
05 Hợp Đồng Li-Xăng Chuyển Giao Quyền Sử Dụng Nhãn Hiệu Tải về
06 Hợp Đồng Chuyển Nhượng Quyền Liên Quan Tải về
07 Hợp Đồng Chuyển Nhượng Nhãn Hiệu Tải về
08 Hợp Đồng Chuyển Giao Công Nghệ Tải về
09 Hợp Đồng Sử Dụng Tác Phẩm Trong Lĩnh Vực Xuất Bản Tải về
10 Hợp Đồng Sử Dụng Tác Phẩm Trong Lĩnh Vực Sản Xuất Bản Ghi Âm, Ghi Hình, Phim Và Chương Trình Phát Sóng Tải về
11 Hợp Đồng Sử Dụng Tác Phẩm Trong Lĩnh Vực Biểu Diễn Tải về
12  Hợp Đồng Sử Dụng Tác Phẩm (Đối Với Tác Phẩm Tạo Hình, Mỹ Thuật Ứng Dụng, Tác Phẩm Nhiếp Ảnh) Tải về
13  Hợp Đồng Sử Dụng Quyền Liên Quan Đối Với Ghi Âm, Ghi Hình Tải về
14 Hợp Đồng Sử Dụng Quyền Liên Quan Đối Với Chương Trình Phát Sóng Tải về
15 Hợp Đồng Sử Dụng Quyền Liên Quan Đối Với Chương Trình Biểu Diễn Tải về

Lao động

01 Hợp Đồng Đưa Người Lao Động Đi Làm Việc Ở Nước Ngoài Tải về
02 Hợp Đồng Cung Ứng Lao Động Đi Làm Việc Ở Nước Ngoài Tải về
03 Hợp Đồng Làm Việc Xác Định Thời Hạn Dành Cho Viên Chức Tải về
04 Hợp Đồng Làm Việc Xác Định Thời Hạn Dành Cho Viên Chức Dưới 18 Tuổi Tải về
05 Hợp Đồng Làm Việc Không Xác Định Thời Hạn Dành Cho Viên Chức Tải về
06 Hợp Đồng Khoán Việc Tải về
07 Hợp Đồng Lao Động Tải về
08 Hợp Đồng Lao Động Thời Vụ Tải về
09 Hợp Đồng Lao Động Bán Thời Gian Tải về
10 Hợp Đồng Lao Động Về Việc Bảo Vệ Rừng, Phòng Cháy Và Chữa Cháy Rừng Tải về
11 Hợp Đồng Cung Ứng Lao Động Tải về
12 Hợp Đồng Giảng Dạy Tải về
13 Hợp Đồng Làm Gia Sư Tải về
14 Hợp Đồng Đi Làm Việc Ở Nước Ngoài Tải về
15 Hợp Đồng Đào Tạo Nghề Tải về
16 Hợp Đồng Lao Động Dành Cho Đối Tượng Cộng Tác Viên Tải về

Xây dựng

01 Hợp Đồng Tư Vấn Khảo Sát Xây Dựng Công Trình, Tư Vấn Báo Cáo Nghiên Cứu Khả Thi, Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Công Trình, Tư Vấn Giám Sát Thi Công Xây Dựng Công Trình Tải về
02 Hợp Đồng Epc Tải về
03 Hợp Đồng Dự Án Đầu Tư Có Sử Dụng Đất Tải về
04 Hợp Đồng Quản Lý, Vận Hành Hệ Thống Chiếu Sáng Công Cộng Đô Thị Tải về
05 Hợp Đồng Dịch Vụ Quản Lý Vận Hành Nhà Chung Cư Tải về
06 Mẫu Hợp Đồng Dịch Vụ Cấp Nước Áp Dụng Cho Mua Bán Buôn Nước Sạch Tải về
07 Mẫu Hợp Đồng Dịch Vụ Cấp Nước Áp Dụng Cho Mua Bán Lẻ Nước Sạch Tải về
08 Hợp Đồng Dịch Vụ Thoát Nước Tải về
09 Hợp Đồng Quản Lý, Vận Hành Hệ Thống Thoát Nước Tải về
10 Hợp Đồng Quản Lý Vận Hành Công Trình Hạ Tầng Kỹ Thuật Sử Dụng Chung Tải về
11 Hợp Đồng Sử Dụng Chung Công Trình Hạ Tầng Kỹ Thuật Tải về
12 Hợp Đồng Tư Vấn Xây Dựng Tải về
13 Hợp Đồng Thực Hiện Đầu Tư Dự Án Tải về
14 Hợp Đồng Thi Công Xây Dựng Công Trình (Mẫu 2) Tải về
15 Hợp Đồng Thi Công Xây Dựng Công Trình (Mẫu 3) Tải về
16 Hợp Đồng Thi Công Xây Dựng Công Trình (Mẫu 1) Tải về
17 Hợp Đồng Thực Hiện Kết Quả Trúng Đấu Giá Quyền Sử Dụng Đất Tải về
18 Hợp Đồng Tổng Thầu Epc Thiết Kế, Cung Ứng Vật Tư Thiết Bị Và Thi Công Xây Dựng Công Trình Tải về
19 Hợp Đồng Sửa Chữa Nhà Ở Tải về

Hàng hóa

01 Hợp Đồng Cung Cấp Sản Phẩm/Dịch Vụ Mật Mã Dân Sự Tải về
02 Hợp Đồng Liên Kết Sản Xuất Và Tiêu Thụ Nông Sản Tải về
03 Hợp Đồng Ủy Thác Xuất Khẩu Tải về
04 Hợp Đồng Ủy Thác Nhập Khẩu Tải về
05 Hợp Đồng Cung Cấp Hàng Hóa Tải về
06 Hợp Đồng Mua Bán Hàng Hóa Tải về
07 Hợp Đồng Xuất Khẩu Gạo Tải về

TÀI SẢN KHÁC

1. Vật
01 Hợp Đồng Vay Tài Sản Không Có Biện Pháp Bảo Đảm Tải về
02 Hợp Đồng Thuê Tài Sản Tải về
03 Hợp Đồng Thuê Khoán Tải về
04 Hợp Đồng Tặng Cho Tải về
05 Hợp Đồng Tặng Cho Xe Tải về
06 Hợp Đồng Sửa Đổi, Bổ Sung Hợp Đồng Trao Đổi Tài Sản Tải về
07 Hợp Đồng Sửa Đổi, Bổ Sung Hợp Đồng Thuê Tài Sản Tải về
08 Hợp Đồng Sửa Đổi, Bổ Sung Hợp Đồng Mượn Tài Sản Tải về
09 Hợp Đồng Sửa Đổi, Bổ Sung Hợp Đồng Mua Bán Tải về
10 Hợp Đồng Mua Bán Xe Tải về
11 Hợp Đồng Mua Bán Phương Tiện Thủy Nội Địa Tải về
12 Hợp Đồng Hủy Bỏ Hợp Đồng Trao Đổi Tài Sản Tải về
13 Hợp Đồng Hủy Bỏ Hợp Đồng Thuê Tài Sản Tải về
14 Hợp Đồng Hủy Bỏ Hợp Đồng Mượn Tài Sản Tải về
15 Hợp Đồng Cho Mượn Tài Sản Tải về
2. Tiền
01 Hợp Đồng Nguyên Tắc Về Việc Vay Vốn Giữa Tổng Công Ty Bưu Chính – Viễn Thông Việt Nam Và Quỹ Hỗ Trợ Phát Triển (Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội) Tải về 
02 Hợp Đồng Gửi Tiền Của Quỹ Tích Lũy Trả Nợ Nước Ngoài Tải về 
03 Hợp Đồng Thế Chấp Tài Sản Hình Thành Trong Tương Lai Cho Khoản Vay Được Chính Phủ Bảo Lãnh Tải về 
04 Hợp Đồng Thế Chấp Tài Sản Cho Khoản Vay Được Chính Phủ Bảo Lãnh Tải về 
05 Hợp Đồng Bảo Đảm Tiền Vay Bằng Tài Sản Hình Thành Trong Tương Lai Tải về
06 Hợp Đồng Bảo Đảm Tiền Vay Tải về
07 Hợp Đồng Dịch Vụ Thực Hiện Nghiệp Vụ Về Bảo Đảm Tiền Vay Tải về
08 Hợp Đồng Ủy Quyền Cho Vay Lại Vốn Vay Nước Ngoài Của Chính Phủ Tải về
09 Hợp Đồng Cho Thuê Tài Chính Tải về
10 Hợp Đồng Cầm Cố Tài Sản Tải về
11 Hợp Đồng Góp Vốn Tải về
12 Hợp Đồng Vay Tài Sản Không Có Biện Pháp Bảo Đảm Tải về
13 Hợp Đồng Tín Dụng Từng Lần Tải về
14 Hợp Đồng Tín Dụng Áp Dụng Cho Các Đơn Vị Thi Công Tải về
15 Hợp Đồng Đặt Cọc (Mẫu 1) Tải về
16 Hợp Đồng Cho Vay Tiền Tải về
17 Hợp Đồng Cho Vay Theo Hạn Mức Tín Dụng Tải về
18 Hợp Đồng Cấp Bảo Lãnh Vay Vốn Nước Ngoài Tải về
19 Hợp Đồng Đặt Cọc (Mẫu 2) Tải về
3. Giấy tờ có giá
01 Hợp Đồng Mua, Bán Lại Trái Phiếu Theo Phương Thức Đàm Phán Giữa Kho Bạc Nhà Nước Và Chủ Sở Hữu Trái Phiếu Tải về
02 Hợp Đồng Mua Lại Trái Phiếu Chính Phủ Tải về
03 Hợp Đồng Chuyển Nhượng Chứng Khoán Chưa Niêm Yết Tải về
04 Hợp Đồng Chuyển Nhượng Cổ Phiếu Tải về
05 Hợp Đồng Chuyển Nhượng Cổ Phần Tải về
06 Hợp Đồng Bảo Lãnh Phát Hành Trái Phiếu Tải về

Biên bản thanh lý, phụ lục

01 Phụ Lục Gia Hạn Hợp Đồng Tải về
02 Hợp Đồng Thanh Lý Hợp Đồng Thuê Nhà Tải về
03 Biên Bản Thanh Lý Hợp Đồng Mua Bán Nhà Ở Thuộc Sở Hữu Nhà Nước Và Chuyển Quyền Sử Dụng Đất Ở Tải về
04 Biên Bản Thanh Lý (Nghiệm Thu) Hợp Đồng Giao Khoán Tải về 
05 Biên Bản Thanh Lý Hợp Đồng Chuyển Nhượng Cổ Phần Tải về 
06 Biên Bản Thanh Lý Hợp Đồng Tải về
07 Biên Bản Thanh Lý Hợp Đồng Vay Tải về
08 Phụ Lục Thay Đổi Thông Tin Hợp Đồng Tải về
09 Phụ Lục Hợp Đồng Lao Động Tải về
10 Phụ Lục Hợp Đồng Dịch Vụ Tải về
11 Phụ Lục Các Bên Tham Gia Hợp Đồng Tải về
Khác
01 Hợp Đồng Mua Bán Điện Của Nhà Máy Thủy Điện Chiến Lược Đa Mục Tiêu Tải về
02 Hợp Đồng Đặt Hàng Quản Lý Khai Thác Công Trình Thủy Lợi Tải về
03 Hợp Đồng Thực Hiện Nhiệm Vụ Thuộc Dự Án Khoa Học Và Công Nghệ (Trường Hợp Tổ Chức Chủ Trì Đồng Thời Thực Hiện Một Số Nhiệm Vụ Thuộc Dự Án Kh&Cn) Tải về
04 Hợp Đồng Thực Hiện Nhiệm Vụ Thường Xuyên Theo Chức Năng Của Tổ Chức Khoa Học Công Nghệ Công Lập Tải về
05 Hợp Đồng Thực Hiện Nhiệm Vụ Thuộc Dự Án Khoa Học Và Công Nghệ (Đối Với Các Nhiệm Vụ Không Do Tổ Chức Chủ Trì Dự Án Trực Tiếp Thực Hiện) Tải về
06 Hợp Đồng Thực Hiện Dự Án Khoa Học Và Công Nghệ Tải về
07 Hợp Đồng Đặt Hàng Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Công Ích Tải về
08 Hợp Đồng Hợp Tác (Thành Lập Tổ Hợp Tác) Tải về
09 Hợp Đồng Thực Hiện Dự Án Xây Dựng Tiêu Chuẩn Quốc Gia, Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Tải về
10 Hợp Đồng Đặt Hàng Cung Ứng Và Sử Dụng Dịch Vụ Cấp Nước, Tưới Nước Và Tiêu Nước Tải về
11 Hợp Đồng Kiểm Toán Tải về
12 Hợp Đồng Cung Cấp Dịch Vụ Phụ Trợ Hệ Thống Điện Tải về
13 Hợp Đồng Mua Bán Điện Tải về
14 Hợp Đồng Thực Hiện Nhiệm Vụ Môi Trường Tải về
15 Hợp Đồng Hợp Tác Hỗ Trợ Nghiên Cứu Thử Nghiệm Lâm Sàng Kỹ Thuật Mới, Phương Pháp Mới Trong Khám Chữa Bệnh Tải về
16 Hợp Đồng Hợp Tác Nghiên Cứu Thử Nghiệm Lâm Sàng Kỹ Thuật Mới, Phương Pháp Mới Trong Khám Chữa Bệnh Tải về
17 Hợp Đồng Ủy Quyền Sử Dụng Kết Cấu Hạ Tầng Bến Cảng Cầu Cảng Tải về
18 Hợp Đồng Cho Thuê Quản Lý Khai Thác Kết Cấu Hạ Tầng Bến Cảng, Cầu Cảng Tải về
19 Hợp Đồng Mua Bán Điện Áp Dụng Biểu Giá Chi Phí Tránh Được Tải về
20 Hợp Đồng Nghiên Cứu Khoa Học (Dùng Cho Đề Tài Nghiên Cứu Cơ Bản) Tải về

 

CÁC MẪU HỢP ĐỒNG THƯỜNG SỬ DỤNG

STT
CÁC MẪU HỢP ĐỒNG
DOWNLOAD TÀI LIỆU
1 Mẫu bảng tổng hợp nhập khẩu.  Tải về máy
2 Mẫu công văn chấp thuận tuyển lao động nước ngoài.  Tải về máy
3 Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư.  Tải về máy
4 Mẫu đơn đề nghị đăng ký làm đại lý.  Tải về máy
5 Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép lao động.  Tải về máy
6 Mẫu giấy uỷ quyền nhà.

 Tải về máy

7 Mẫu hợp đồng bảo lãnh bằng giá trị quyền sử dụng đất.  Tải về máy
8 Mẫu hợp đồng bảo lãnh vay vốn nước ngoài.  Tải về máy
9 Mẫu hợp đồng cho mượn tài sản.  Tải về máy
10 Mẫu hợp đồng cho nhà.  Tải về máy
11 Mẫu hợp đồng cho thuê nhà ở.  Tải về máy
12 Mẫu hợp đồng cho vay tiền.  Tải về máy
13 Mẫu hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất.  Tải về máy
14 Mẫu hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ cá nhân gia đình.  Tải về máy
15 Mẫu hợp đồng chuyển giao công nghệ.  Tải về máy
16 Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.  Tải về máy
17  Mẫu hợp đồng cung ứng lao động.  Tải về máy
18  Mẫu hợp đồng đại diện.  Tải về máy
19  Mẫu hợp đồng đại lý.  Tải về máy
20  Mẫu hợp đồng đi làm việc ở nước ngoài.  Tải về máy
21  Mẫu hợp đồng giao nhận hàng hoá.  Tải về máy
22  Mẫu hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại.  Tải về máy
23  Mẫu hợp đồng dịch vụ trưng bày giới thiệu sản phẩm.  Tải về máy
24  Mẫu hợp đồng gia công đặt hàng.  Tải về máy
25  Mẫu hợp đồng giao nhận thầu khảo sát địa điểm xây dựng công trình.  Tải về máy
26  Mẫu hợp đồng giao nhận thầu lập luận chứng kinh tế kỹ thuật cho công trình.  Tải về máy
27  Mẫu hợp đồng giao nhận thầu thiết kế xây dựng công trình.  Tải về máy
28  Mẫu hợp đồng giao nhận thầu xây lắp công trình.  Tải về máy
29  Mẫu hợp đồng góp vốn bằng căn hộ nhà chung cư.  Tải về máy
30  Mẫu hợp đồng gửi hàng vào kho bãi.  Tải về máy
31  Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh.  Tải về máy
32  Mẫu hợp đồng in văn hoá phẩm.  Tải về máy
33  Mẫu hợp đồng kinh doanh.  Tải về máy
34 Mẫu hợp đồng kinh doanh giao nhận thầu xây dựng tổng thể công trình.  Tải về máy
35 Mẫu hợp đồng ký gửi hàng hoá.  Tải về máy
36 Mẫu hợp đồng lao động.  Tải về máy
37 Mẫu hợp đồng lao động cho nước ngoài.  Tải về máy
38 Mẫu hợp đồng lắp ráp thiết bị.  Tải về máy
39 Mẫu hợp đồng liên doanh.  Tải về máy
40 Mẫu hợp đồng môi giới thương mại.  Tải về máy
41 Mẫu hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư.  Tải về máy
42 Mẫu hợp đồng mua bán điện.  Tải về máy
43 Mẫu hợp đồng mua bán hàng hoá.  Tải về máy
44 Mẫu hợp đồng mua bán nhà ở.  Tải về máy
45 Mẫu hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất.  Tải về máy
46 Mẫu hợp đồng nghiên cứu thiết kế sản phẩm.  Tải về máy
47 Mẫu hợp đồng nhập khẩu mua thiết bị điện lạnh.  Tải về máy
48 Mẫu hợp đồng sửa chữa nhà ở.  Tải về máy
49 Mẫu hợp đồng tặng cho căn hộ chung cư.  Tải về máy
50 Mẫu hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.  Tải về máy
51 Mẫu hợp đồng tặng cho tài sản gắn liền với đất.  Tải về máy
52 Mẫu hợp đồng thành lập đại lý.  Tải về máy
53 Mẫu hợp đồng thế chấp bằng giá trị quyền sử dụng đất.  Tải về máy
54 Mẫu hợp đồng thế chấp bằng căn hộ chung cư.  Tải về máy
55 Mẫu hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất.  Tải về máy
56 Mẫu hợp đồng thuê đất.  Tải về máy
57 Mẫu hợp đồng thuê lại đất.  Tải về máy
58 Mẫu hợp đồng thuê nhà.  Tải về máy
59 Mẫu hợp đồng thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước.  Tải về máy
60 Mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng.  Tải về máy
61 Mẫu hợp đồng thuê quyền sử dụng đất.  Tải về máy
62 Mẫu hợp đồng trao đổi nhà ở.  Tải về máy