Sách lược bảo vệ thị phần của nhãn hiệu công nghệ cao

Nhãn hiệu công nghệ cao luôn có nhu cầu phải ra sức phổ cập các chuẩn công nghệ của mình cho thị trường nhằm...

Sách lược xin cấp li-xăng nhãn hiệu trong ngắn hạn

Do giá trị nhãn hiệu nói chung bao hàm nhiều thành tố khác nhau và một số thành tố trong đó có thể là...

Sách lược mua lại nhãn hiệu Việt Nam để thâu tóm thị trường

Việc không phân tích và nhận diện đầy đủ các thành tố giá trị của nhãn hiệu sẽ khiến doanh nghiệp gặp rất nhiều...

Sách lược đưa nhãn hiệu vào Việt Nam qua liên doanh

Rất nhiều doanh nghiệp liên doanh đã tiến hành kinh doanh bằng các nhãn hiệu được đối tác nước ngoài cấp quyền sử dụng...

Vì sao điện thoại Sony thất bại?

Thất bại của Sony có lẽ phần nhiều là do chiến lược, chính sách và giá bán chưa phù hợp với nhu cầu của...
error: Content is protected !!