Người khuyết tật là người bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc bị suy giảm chức năng. Đối với dạng lao động này, doanh nghiệp cần yêu cầu người lao động cung cấp văn bản xác nhận người khuyết tật.

Doanh nghiệp KHÔNG được từ chối tuyển dụng người khuyết tật đáp ứng đủ tiêu chuẩn tuyển dụng vào làm việc hoặc đặt ra những tiêu chuẩn tuyển dụng trái với quy định của pháp luật nhằm hạn chế cơ hội làm việc của người khuyết tật.

Khi sử dụng lao động là người khuyết tật, doanh nghiệp cũng cần lưu ý những nội dung sau:

  •  Lao động là người khuyết tật sẽ có 14 ngày nghỉ hàng năm (thay vì 12 ngày);
  •  Doanh nghiệp phải tổ chức khám sức khỏe định kỳ ít nhất 06 tháng một lần cho các lao động là người khuyết tật;
  •  Bảo đảm về điều kiện lao động, công cụ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động phù hợp với lao động là người khuyết tật
  •  Không được sử dụng lao động là người khuyết tật suy giảm khả năng lao động từ 51% trở lên làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm;
  •  Không được sử dụng lao động là người khuyết tật làm những công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc tiếp xúc với các chất độc hại. Xem chi tiết “Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm“.

Doanh nghiệp sử dụng lao động người khuyết tật sẽ được nhà nước ưu đãi chính sách như sau:  

Doanh nghiệp được hưởng các chính sách sau nếu doanh nghiệp có sử dụng lao động là người khuyết tật từ 30% trở lên trong tổng số lao động bình quân trong năm:

1. Hỗ trợ kinh phí cải tạo điều kiện, môi trường làm việc phù hợp cho người khuyết tật.

2. Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế; trừ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính, kinh doanh bất động sản.

3. Vay vốn ưu đãi theo dự án phát triển sản xuất kinh doanh từ Ngân hàng Chính sách xã hội khi có từ 10 lao động người khuyết tậtt trở lên.

4. Ưu tiên hoặc miễn tiền thuê đất, mặt bằng, mặt nước  đối với doanh nghiệp sử dụng từ 70% lao động là người khuyết tật trở lên; Giảm 50% tiền thuê đất, mặt bằng, mặt nước phục vụ sản xuất kinh doanh đối với doanh nghiệp sử dụng từ 30% đến dưới 70% lao động là người khuyết tật.

Tỷ lệ % lao động là người khuyết tật sử dụng tại doanh nghiệp được tính bằng tổng số lao động là người khuyết tật bình quân trong năm chia cho tổng số lao động bình quân trong năm của doanh nghiệp nhân với 100.

Tỷ lệ % lao động là người khuyết tật

= Tổng số lao động là người khuyết tật bình quân trong năm x 100
Tống số lao động bình quân trong năm của CS SXKD

Ví dụ:

Doanh nghiệp A có số lao động trên danh sách trả lương, trả công tháng 1 năm 2011 là 200 lao động (trong đó có 61 người khuyết tật); tháng 4 năm 2011 tuyển thêm 12 lao động (trong đó có 03 người khuyết tật); tháng 10 có 3 lao động nghỉ việc (trong đó có 01 người khuyết tật); tháng 12 có 3 lao động nghỉ việc.

Khi đó, số lao động bình quân trong năm 2011 của doanh nghiệp là:

Số lao động bình quân trong năm 2011

=

  200       lao động

+

(12 lao động x 9 tháng) – (3 lao động x 3 tháng) – (3 lao động x 1 tháng)

12 tháng

                                   = 200 lao động + 8 lao động = 208 lao động.

Và, Số lao động là người khuyết tật bình quân trong năm 2011 của doanh nghiệp là:

Số lao động là người khuyết tật bình quân trong năm 2011

=

61 lao động

+

(3 lao động x 9 tháng) – (1 lao động x 3 tháng)

= 63 lao động

12 tháng

Từ đó, Tỷ lệ % lao động là người khuyết tật được sử dụng tại doanh nghiệp A = (63 lao động / 208 lao động) x 100 = 30,28%.

 Hồ sơ đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội giải quyết công nhận doanh nghiệp có sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật để làm căn cứ hưởng các chính sách; bao gồm những giấy tờ sau đây:

1. Văn bản đề nghị công nhận của doanh nghiệp;

2. Danh sách lao động là người khuyết tật;

3. Bản sao của các giấy tờ sau:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

– Giấy xác nhận khuyết tật của những người khuyết tật có trong danh sách;

Hợp đồng lao động

Trên đây là những thông tin chi tiết về Ký kết HĐLĐ với người khuyết tật, để việc thực hiện được nhanh chóng và tiết kiệm, Kế toán Gtax khuyên Bạn nên sử dụng Dịch vụ Lao động & Bảo hiểm của chúng tôi. Chúng tôi cam kết  Bạn sẽ hài lòng với chi phí và sự chuyên nghiệp từ nhân viên tư vấn Gtax.

Và đặc biệt chỉ duy nhất Dịch vụ thành lập doanh nghiệp Gtax cam kết hoàn 100% chi phí nếu Bạn KHÔNG HÀI LÒNG về dịch vụ hoặc thái độ của nhân viên.lien-he-dich-vu-ke-toan-thanh-lap-doanh-nghiep-gtax Ký kết HĐLĐ với người khuyết tật