Trong cùng một ngày đi khám các bệnh khác nhau tại các cơ sở KCB khác nhau thì quỹ BHYT vẫn thanh toán chi phí KCB BHYT theo quy định.

Hỏi: Tôi đi khám BHYT ở bệnh viện tai mũi họng, cũng trong ngày này tôi phải đi khám ở 1 bệnh viện khác chuyên về xương khớp tuy nhiên bệnh viện yêu cầu tôi phải chuyển sang khám dịch vụ với lí do đã khám BHYT ở 1 bệnh viện khác. Vậy bệnh viện xương khớp từ chối thanh toán BHYT có đúng qui định?

bhyt-luong-co-so Khám ở 2 bệnh viện cùng ngày có được thanh toán BHYT?

Kế toán GTax xin chia sẻ để bạn tham khảo như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 6, Điều 2 Luật BHYT giám định BHYT là hoạt động chuyên môn do tổ chức BHYT tiến hành nhằm đánh giá sự hợp lý của việc cung cấp dịch vụ y tế cho người tham gia BHYT, làm cơ sở để thanh toán chi phí khám chữa bệnh (KCB) BHYT.

Ngoài ra tại Khoản 1, Điều 29 Luật BHYT nội dung của công tác giám định bao gồm:

– Kiểm tra thủ tục KCB BHYT;

– Kiểm tra, đánh giá việc chỉ định điều trị, sử dụng thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế cho người bệnh;

– Kiểm tra, xác định chi phí KCB BHYT.

Do đó, quỹ BHYT không thanh toán trùng lặp đối với trường hợp trong cùng 1 ngày đi khám cùng 1 bệnh tại các cơ sở KCB khác nhau hoặc có chỉ định sử dụng thuốc trùng lặp đối với các bệnh khác nhau.

Với trường hợp của bạn trong cùng một ngày đi khám các bệnh khác nhau tại các cơ sở KCB khác nhau thì quỹ BHYT vẫn thanh toán chi phí KCB BHYT theo quy định.