Khai lệ phí trước bạ khi chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản góp vốn

Khi doanh nghiệp nhận góp vốn bằng tài sản thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân thì sẽ được miễn nộp lệ phí trước bạ. Tuy nhiên, vẫn phải thực hiện thủ tục kê khai và nộp hồ sơ lệ phí trước bạ khi đăng ký chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với các loại tài sản sau:

– Tài sản góp vốn là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

– Tài sản góp vốn là tàu thuyền đánh cá, tàu thuyền vận tải thủy nội địa, tàu biển;

– Tài sản góp vốn là các tài sản khác theo quy định, như phương tiện cơ giới đường bộ: xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe ô tô, rơ moóc,…

Việc kê khai lệ phí trước bạ được thực hiện như sau:

Thành phần hồ sơ:

Đối với tài sản góp vốn là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Đối với tài sản góp vốn là tàu thuyền đánh cá, tàu thuyền vận tải thủy nội địa, tàu biển nếu thiếu hồ sơ gốc hoặc đóng mới tại Việt Nam Đối với tài sản góp vốn

là các loại tài sản khác

(phương tiện cơ giới đường bộ, …)

1. Bản chính Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất(theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định140/2016/NĐ-CP).

2. Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng minh tài sản (hoặc chủ tài sản) thuộc diện miễn lệ phí trước bạ (nếu có).

Trong trường hợp này là tổ chức, cá nhân góp vốn vào doanh nghiệp nên giấy tờ chứng minh ở đây có thể là:

– Giấy tờ chứng minh người có tài sản trước bạ là thành viên của doanh nghiệp (có tên trong đăng ký kinh doanh và có giấy tờ chứng minh việc góp vốn bằng tài sản, nhưHợp đồng góp vốn);

– Giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản do người góp vốn bằng tài sản đứng tên (đối với doanh nghiệp nhận vốn góp kê khai trước bạ);

– Hợp đồng hợp tác kinh doanh.

3. Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng minh nhà, đất có nguồn gốc hợp pháp theo quy định của pháp luật.

4. Bản sao hợp lệ giấy tờ hợp pháp theo quy định của pháp luật về việc chuyển giao tài sản ký kết giữa bên giao tài sản và bên nhận tài sản.

5. Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục nếu không phải là người đại diện theo pháp luật.

1. Bản chính Tờ khai lệ phí trước bạ (theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định 20/2019/NĐ-CP).

2. Bản sao hợp lệ Phiếu báo hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc tàu thủy, thuyền thuộc đối tượng được đăng ký sở hữu.

3. Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục  nếu không phải là người đại diện theo pháp luật.

1. Bản chính Tờ khai lệ phí trước bạ​​​​​​​  (theo Mẫu số 02 ban hành kèm theoNghị định 20/2019/NĐ-CP).

2. Bản sao hợp lệ các giấy tờ về mua bán, chuyển giao tài sản hợp pháp:Hợp đồng góp vốn.

3. Bản sao hợp lệ Giấy đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của chủ cũ (đối với tài sản đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tại Việt Nam từ lần thứ 2 trở đi).

4. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường do cơ quan đăng kiểm Việt Nam cấp (đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, các loại xe tương tự).

5. Bản sao hợp lệ Các giấy tờ chứng minh tài sản hoặc chủ tài sản thuộc diện miễn lệ phí trước bạ (nếu có).

Trong trường hợp này là tổ chức, cá nhân góp vốn vào doanh nghiệp nên giấy tờ chứng minh ở đây có thể là:

– Giấy tờ chứng minh người có tài sản trước bạ là thành viên của doanh nghiệp (có tên trong đăng ký kinh doanh và có giấy tờ chứng minh việc góp vốn bằng tài sản);

– Giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản do người góp vốn bằng tài sản đứng tên (đối với doanh nghiệp nhận vốn góp kê khai trước bạ);

– Hợp đồng hợp tác kinh doanh.

– Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa đối với tàu thủy, thuyền chở khách tốc độ cao và tàu thủy, thuyền vận tải công-ten-nơ hoạt động trong lĩnh vực giao thông vận tải đường thủy nội địa ghi:

+ Đối với “Tàu chở khách tốc độ cao”: ghi là “tàu khách” tại mục “công dụng”; dấu hiệu cấp tàu VRH HSC; VRM HSC tại mục “Chứng nhận phương tiện có đặc tính kỹ thuật và ngăn ngừa ô nhiễm được ghi trong giấy chứng nhận này có trạng thái kỹ thuật thỏa mãn các yêu cầu của quy phạm, quy định hiện hành và được trao cấp”; hoặc có thể hiện tốc độ của tàu từ 30 km/h trở lên tại mục “Khả năng khai thác”.

+ Đối với “Tàu vận tải công-ten-nơ”: ghi là “chở công-ten-nơ.” tại mục công dụng.

6. Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục  nếu không phải là người đại diện theo pháp luật.

Yêu cầu đối với hồ sơ: Bản sao hợp lệ các giấy tờ trong hồ sơ khai lệ phí trước bạ là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc bản sao đã được đối chiếu với bản chính. Trường hợp tổ chức, cá nhân nộp bản sao bằng hình thức trực tiếp thì phải xuất trình bản chính để đối chiếu.

Nơi nộp hồ sơ:

– Đối với tài sản góp vốn là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất: Văn phòng đăng ký đất đai – Sở Tài nguyên và Môi trường.

– Đối với tài sản khác: Chi cục Thuế địa phương nơi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc nộp qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế đối với hồ sơ khai thuế điện tử hoặc địa điểm do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định trên cơ sở đề xuất của Cục trưởng Cục thuế.

Thời hạn giải quyết:

– Đối với tài sản góp vốn là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất: trong 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

– Đối với tài sản khác: trong 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Leave a Reply