Khai báo thuế ban đầu

    Trong một môi trường kinh doanh ngày càng trở nên phức tạp và cạnh tranh gay gắt như hiện nay, để tạo ra được sự phát triển bền vững, đòi hỏi doanh nghiệp phải quản lý một cách có hiệu quả các nguồn chi phí của mình và không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động đặc biệt là về tài chính.

    Với các chuyên gia giàu kinh nghiệm, có hiểu biết sâu sắc và toàn diện về hệ thống pháp luật thuế, Kế toán Gtax hoàn toàn có khả năng tư vấn cho khách hàng về cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý và chiến lược kinh doanh nhằm đạt được các giải pháp tối ưu về thuế đảm bảo tuân thủ đúng pháp luật của Nhà nước.

 

 

I. HỒ SƠ KHAI BÁO THUẾ BAN ĐẦU VÀ TỜ KHAI THUẾ MÔN BÀI:

1. Sau khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Doanh nghiệp trực tiếp đến các Chi cục/Cục thuế nhận thông báo cơ quan quản lý thuế và mục lục ngân sách về để lập hồ sơ khai báo thuế ban đầu. (Download biểu mẫu 1)

Hồ sơ khai báo thuế ban đầu  (2 bộ) gồm:

  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế (1 bản có chứng thực)
  • Quyết định bổ nhiệm Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc (1 bản chính).
  • Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán (1 bản chính).
  • Bản đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định (1 bản chính).
  • Thông báo cơ quan quản lý thuế (1 bản chính).

2. Sau khi làm xong hồ sơ khai báo thuế ban đầu. Doanh nghiệp tiếp tục thực hiện tờ khai thuế môn bài để nộp  cho cơ quan thuế khi nộp hồ sơ khai báo thuế ban đầu. (Download biểu mẫu 2)

Xem chi tiết nội dung bài viết “Ai được miễn lệ phí môn bài?

Mức thuế môn bài tương ứng với mức vốn đăng ký kinh doanh (Áp dụng từ ngày 1/1/2019)

Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư Mức thuế môn bài cả năm Bậc
Trên 10 tỷ đồng 3.000.000 đồng/năm Bậc 1
Từ 10 tỷ đồng trở xuống 2.000.000 đồng/năm Bậc 2
Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác 1.000.000 đồng/năm

 

Doanh nghiệp, Đơn vị phụ thuộc mới thành lập, được cấp mã số doanh nghiệp, mã số thuế trong thời gian của 06 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm;

Các mức thuế môn bài tương ứng với mức vốn đăng ký kinh doanh : (áp dụng từ 1/1/2017)

Các bậc Thuế Môn Bài áp dụng trước 31/12/2016

 BẬC THUẾ MÔN BÀI VỐN ĐĂNG KÝ
MỨC THUẾ MÔN BÀI PHẢI NỘP (Đồng / năm)
Bậc 1
> 10 tỷ
3.000.000
Bậc 2
Từ 5 –  10 tỷ 2.000.000
Bậc 3
Từ 2 đến dưới 5 tỷ
1.500.000
Bậc 4
< 2 tỷ
1.000.000

  

  • Đối với chi nhánh, địa điểm kinh doanh… mức thuế môn bài 1 năm phải nộp là 1.000.000 đồng.
  • Đối với đơn vị thành lập mới căn cứ vào giấy phép kinh doanh, nếu ngày thành lập sau 30/06 của năm thì trong năm đầu tiên chỉ khai và nộp số thuế môn bài bằng 1/2 so với biểu trên. Các năm tiếp theo nộp đúng theo biểu trên.

    Sau khi lập xong các bộ hồ sơ, chủ doanh nghiệp trực tiếp đi nộp hồ sơ tại chi cục thuế quản lý doanh nghiệp. Trong trường hợp nhân viên đi nộp hồ sơ thì phải có giấy ủy quyền. 

 II. NỘP THUẾ MÔN BÀI

    Căn cứ mức thuế môn bài phải nộp, doanh nghiệp lập giấy nộp tiền vào ngân sách để nộp thuế môn bài theo qui định. Doanh nghiệp có thể nộp vào Kho bạc Nhà nước quận (nơi cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp) bằng tiền mặt hoặc bằng chuyển khoản  của Chi cục thuế quận đó (Download biểu mẫu 3)

    Các thông tin về Mã chương, Mã ngành KT (Khoản), Mã NDKT (Tiểu mục) doanh nghiệp ghi theo thông tin trên Thông báo về cơ quan quản lý thuế và Mục lục Ngân sách do cục thuế TP.HCM cấp.

Lưu ý :

  • Theo quy định Doanh nghiệp phải xây dựng và duy trì hệ thống kế toán trong vòng 30 ngày sau khi đăng ký kinh doanh
  • Hồ sơ khai thuế ban đầu rất quan trọng vì Doanh nghiệp bắt buộc phải theo hình thức kế toán đã kê khai cho đến khi kết thúc kỳ kế toán năm.
  • Ngoài ra, sau khi Doanh nghiệp hoàn thành thủ tục đăng ký với Cơ quan thuế thì doanh nghiệp phải lập hệ thống thang bảng lương, đăng ký lao động gửi lên Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Quận và làm hồ sơ đăng ký bảo hiểm ban đầu

 

 

 

Trả lời