Hỏi: Mức đóng bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN tối thiểu và tối đa năm 2019 tôi được đóng là bao nhiêu? 

bhyt-bhxh-toi-thieu-vung-luong-co-so Giới hạn mức đóng BHXH, BHYT, BHTN 2019

Kế toán Gtax xin chia sẻ để bạn tham khảo như sau:

  1. Mức đóng BHXH, BHYT tối đa 2019

Theo qui định, mức tiền lương tháng đóng BHXH, BHYT tối đa không quá 20 lần mức lương cơ sở.

Do mức lương cơ sở tại từng thời điểm có thể khác nhau vì vậy bạn cần theo dõi các bài viết mới của kế toán Gtax để cập nhật thông tin mới nhất này.

Chẳng hạn, tại thời điểm bài viết này, mức lương cơ sở từ ngày 1/7/2018 đến ngày 30/6/2019 là: 1.390.000 đ/tháng.

Mức tiền lương tháng đóng BHXH, BHYT tối đa bằng 1.390.000 x 20 = 27.800.000 đ/tháng.

Tham khảo thêm:

              – Mức lương cơ sở 2019

              – Lương cơ sở tăng lên 1,49 triệu đồng/tháng từ 1/7/2019

2. Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tối đa 2019

Mức tiền lương tháng đóng BHTN tối đa bằng 20 tháng lương tối thiểu vùng.

Vùng

Mức tiền lương tháng đóng BHTN mức tối đa

Địa bàn thuộc vùng I = 4.180.000 x 20 = 83.600.000 đồng/tháng
Địa bàn thuộc vùng II = 3.710.000 x 20 = 74.200.000 đồng/tháng
Địa bàn thuộc vùng III = 3.250.000 x 20 = 65.000.000 đồng/tháng
Địa bàn thuộc vùng IV = 2.920.000 x 20 = 58.400.000 đồng/tháng

 

Xem chi tiết: Chi tiết địa bàn áp dụng lương tối thiểu vùng từ năm 2019

3. Mức tiền lương đóng bảo hiểm tối thiểu 2019

– Đối với người lao động làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường, mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng.

Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn nào thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó. Trường hợp doanh nghiệp có đơn vị, chi nhánh hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào, áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó.

Xem chi tiết: Chi tiết địa bàn áp dụng lương tối thiểu vùng từ năm 2019

Mức lương tối thiểu vùng năm 2019 cụ thể như sau:

Địa bàn thuộc vùng I

4.180.000 đồng/tháng

Địa bàn thuộc vùng II

3.710.000 đồng/tháng

Địa bàn thuộc vùng III

3.250.000 đồng/tháng

Địa bàn thuộc vùng IV

2.920.000 đồng/tháng

 

– Đối với  người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề), mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

Vùng

Mức lương đóng BHXH tối thiểu cho người lao động
đã qua học nghề

Địa bàn thuộc vùng I = 4.180.000 + (4.180.000 x 7%) = 4.472.600 đồng/tháng
Địa bàn thuộc vùng II = 3.710.000 + (3.710.000 x 7%) = 3.969.700 đồng/tháng
Địa bàn thuộc vùng III = 3.250.000 + (3.250.000 x 7%) = 3.477.500 đồng/tháng
Địa bàn thuộc vùng IV = 2.920.000 + (2.920.000 x 7%) = 3.124.400 đồng/tháng

– Đối với người lao động làm công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc cao hơn ít nhất 5%; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.