Trang chủ Lao động & Bảo hiểm HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Giám đốc công ty TNHH MTV tự ký HĐLĐ với chính mình được không?

Một cá nhân, pháp nhân không được nhân danh người được đại diện để xác lập thực hiện giao dịch dân sự với chính mình hoặc với bên thứ ba mà mình cũng là người đại diện của người đó.

Hỏi: Công ty tôi thuộc loại hình công ty TNHH một thành viên (MTV). Hiện nay tôi là người Đại diện pháp luật cũng như là giám đốc của công ty tuy nhiên tôi muốn nhận lương từ công ty này, theo qui định thì phải có hợp đồng lao động ký giữa công ty và tôi. Vậy tôi có thể ký hợp đồng với chính mình được không?

hop-dong-li-xang-shtt Giám đốc công ty TNHH MTV tự ký HĐLĐ với chính mình được không?
Giám đốc công ty TNHH MTV không tự HĐLĐ với chính mình được

Kế toán GTax chia sẻ để bạn tham khảo như sau:

Căn cứ khoản 3, điều 141 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về phạm vi đại diện như sau:

3. Một cá nhân, pháp nhân có thể đại diện cho nhiều cá nhân hoặc pháp nhân khác nhau nhưng không được nhân danh người được đại diện để xác lập, thực hiện giao dịch dân sự với chính mình hoặc với bên thứ ba mà mình cũng là người đại diện của người đó, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

==> Như vậy: Một cá nhân, pháp nhân không được nhân danh người được đại diện để xác lập thực hiện giao dịch dân sự với chính mình hoặc với bên thứ ba mà mình cũng là người đại diện của người đó.

Xem thêm: “Giám đốc công ty TNHH MTV có bắt buộc đóng BHXH?

Do đó, đối chiếu với trường hợp của bạn thì bạn không thể đại diện cho công ty ký hợp đồng lao động với chính mình được.

GTax khuyến nghị hướng để giải quyết như sau:

Hoặc là bạn có thể ủy quyền cho 1 cá nhân khác (phó Giám đốc/ Trưởng phòng Hành chánh nhân sự…) đại diện cho công ty ký hợp đồng lao động với bạn.

Hoặc là bạn có thể ủy quyền cho một người khác để đại diện cho bạn với tư cách là người lao động ký hợp đồng với công ty.

Kế toán GTax lưu ý:

– Tiền lương, tiền công của Giám đốc Công ty TNHH MTV (là chủ sở hữu, dù có hay không tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh) thì không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

– Người lao động và Công ty trách nhiệm hữu hạn thuộc đối tượng tham gia mà không đóng, trốn đóng, chậm đóng BHXH bắt buộc từ 30 ngày trở lên thì ngoài việc phải đóng đủ số tiền chưa đóng, chậm đóng và bị xử lý theo quy định của pháp luật, còn phải nộp số tiền lãi bằng 2 lần mức lãi suất đầu tư quỹ BHXH bình quân của năm trước liền kề tính trên số tiền, thời gian chậm đóng; nếu không thực hiện thì theo yêu cầu của người có thẩm quyền, ngân hàng, tổ chức tín dụng khác, kho bạc nhà nước có trách nhiệm trích từ tài khoản tiền gửi của công ty trách nhiệm hữu hạn để nộp số tiền chưa đóng, chậm đóng và lãi của số tiền này vào tài khoản của cơ quan BHXH.