FILE EXCEL TÍNH ĐÓNG BHXH, BHYT, BHTN TỪ 01/7/2018 CHO KẾ TOÁN

Căn cứ theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang từ ngày 01/7/2018, mức lương cở sở được điều chỉnh tăng thêm 90.000 đồng/tháng nên số tiền đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) của người lao động (NLĐ) cũng có một số thay đổi cho phù hợp.

Theo đó, cách tính đóng BHXH, BHYT, BHTN từ 01/7/2018 dành cho người lao động cũng có chút thay đổi.

Tải về:

 

Ảnh File excel tính đóng BHXH, BHYT, BHTN từ 01/7/2018
Ảnh File excel tính đóng BHXH, BHYT, BHTN từ 01/7/2018

File Excel này được lập dựa trên các quy định sau đây:

– Luật BHYT 2008 (được sửa đổi, bổ sung năm 2014)

– Luật việc làm 2013;

– Luật BHXH 2014;

– Nghị định 105/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật BHYT;

– Nghị định 44/2017/NĐ-CP quy định mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

– Nghị định 141/2017/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động;

– Nghị định 72/2018/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Leave a Reply