Cách xây dựng hệ thống lương

Cách xây dựng hệ thống thang bảng lương 2018

Căn cứ theo Điều 93 – Luật số 10/2012/QH13 của Bộ luật Lao động được ban hành vào ngày 18/06/2012: “Doanh nghiệp tự xây...
BHYT, bhtn, bhxh

FILE EXCEL TÍNH ĐÓNG BHXH, BHYT, BHTN TỪ 01/7/2018 CHO KẾ TOÁN

Căn cứ theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng...

CÁC MẪU HỢP ĐỒNG

STT CÁC MẪU HỢP ĐỒNG DOWNLOAD TÀI LIỆU 1 Mẫu bảng tổng hợp nhập khẩu.  Tải về máy 2 Mẫu công văn chấp thuận tuyển lao động nước ngoài.  Tải về máy 3 Mẫu...