Tổng cục thuế vừa thông báo cập nhật ứng dụng HTKK 4.3.6, tại bản HTKK nâng cấp ngày 26/03/2020 này sẽ bổ sung chức năng tải bảng kê và cập nhật một số lỗi phát sinh của phiên bản HTKK 4.3.5

Kế toán Gtax sau đây chia sẻ nội dung chi tiết về phiên bản HTKK 4.3.6 mới  nhất  để bạn đọc tiện theo dõi như sau.

Như mọi người đã biết ứng dựng Hỗ trợ kê khai (hay được gọi là HTKK) được TCT phát hành miễn phí nhằm giúp tổ chức, cá nhân sử dụng để hỗ trợ thực hiện kê khai thuế môn bài, quyết toán thuế TNCN, thuế TNDN, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn…được thuận tiện.

htkk-4.3.4-man-hinh-chinh Download HTKK 4.3.6 mới nhất ngày 26/03/2020
Màn hình chính HTKK 4.3.6

Download (Tải về) HTKK 4.3.6

Bạn có thể tài về (download) htkk 4.3.6 (tại đây). tai-ve-download Download HTKK 4.3.6 mới nhất ngày 26/03/2020

Lưu ý: link này đã được quét virus và không có thêm phần mềm độc hại.

– Hiện tại nếu máy tính của Bạn đã có các phiên bản HTKK trước đây thì sẽ tự động xuất hiện thông báo yêu cầu nâng cấp khi bạn mở phần mềm HTKK lên. Bạn click vào “Cập nhật” để tiến hành nâng cấp như màn hình bên dưới. 

 • Sau khi cập nhật xong HTKK, Bạn sẽ nhận được thông báo Cập nhật hoàn thành.
 • Bạn nhấn “Yes” và tiến hành sử dụng bình thường.

HTKK 4.3.6 có gì mới?

Bản nâng cấp HTKK 4.3.6 này sẽ bổ sung chức năng tải bảng kê và cập nhật một số lỗi phát sinh của phiên bản HTKK 4.3.5.

Lưu ý: Hiện tại lỗi hay thường xuyên xảy ra với các phiên bản HTKK 4.x là tự dừng và thoát khỏi phần mềm, để xử lý lỗi này bạn nên xem cách sửa lỗi tại bài viết Hướng dẫn cài đặt, sửa lỗi chi tiết htkk 4.x

Chi tiết những nội dung được cập nhật trong HTKK 4.3.6

 1. Nâng cấp ứng dụng bổ sung yêu cầu phát sinh
          – Chức năng kê khai tờ khai đăng ký thuế cho cá nhân qua cơ quan chi trả có thu nhập (mẫu 05-ĐK-TH-TCT): Cập nhật chức năng tải bảng kê: hỗ trợ kiểm tra dữ liệu trường “Giới tính” và “Loại giấy tờ”, nếu dữ liệu nhận vào có mã không thuộc danh mục thì ứng dụng cảnh báo đỏ.
 2. Cập nhật một số lỗi phát sinh của ứng dụng HTKK 4.3.5
          – Cập nhật địa bàn hành chính trực thuộc Thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam theo Nghị quyết số 829/NQ-UBTVQH14: hiển thị các địa bàn hành chính thuộc Thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam:
            +   Cập nhật các địa bàn chưa hết hiệu lực bao gồm: Phường Bạch Thượng, phường Châu Giang, phường Duy Hải, phường Duy Minh, phường Đồng Văn, phường Hòa Mạc, phường Hoàng Đông, phường Tiên Nội, phường Yên Bắc.
            +   Cập nhật các địa bàn hết hiệu lực bao gồm: Xã Đọi Sơn, Xã Tiên Phong.

Lưu ý: Bắt đầu từ ngày 27/03/2020, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.3.6 thay cho các phiên bản trước đây.

Hướng dẫn cài đặt và hướng dẫn sử dụng htkk 4.3.6 mới nhất

Chi tiết hướng dẫn cài đặt HTKK 4.3.6

1. Đối với máy tính đã cài đặt .NET Framework thì thực hiện như sau:

– Bước 1:

Bạn có thể tài về (download) htkk 4.3.6 (tại đây). tai-ve-download Download HTKK 4.3.6 mới nhất ngày 26/03/2020

Lưu ý: link này đã được quét virus và không có thêm phần mềm độc hại.

Hiện tại nếu máy tính của Bạn đã có các phiên bản HTKK trước đây thì sẽ tự động xuất hiện thông báo yêu cầu nâng cấp khi bạn mở phần mềm HTKK lên. Bạn click vào “Cập nhật” để tiến hành nâng cấp như hướng dẫn ở phần đầu bài viết này.

– Bước 2: Giải nén file HTKK 4.3.6.rar thu được bộ cài đặt ứng dụng HTKK 4.3.6

– Bước 3: Sử dụng User có quyền Administrator, chạy file setup.exe để thực hiện cài đặt

– Bước 4: Trên màn hình xuất hiện giao diện để chọn thư mục cài đặt như sau:

htkk-4-1 Download HTKK 4.3.6 mới nhất ngày 26/03/2020

– Nhấn nút “Tiep tuc” để thực hiện việc cài đặt, sau khi nhấn màn hình hiện ra như sau:

– Hệ thống mặc định thư mục cài đặt sẽ trỏ tới thư mục HTKK trong thư mục C:\Program File (x86)\

htkk-4-2 Download HTKK 4.3.6 mới nhất ngày 26/03/2020

  • Nếu không cần thay đổi thư mục mặc định chọn “Tiep tuc >” 
  • Để hủy cài đặt chọn nút “Huy bo”
  • Nếu muốn thay đổi thư mục chọn nút “Thay doi”

htkk-4-3 Download HTKK 4.3.6 mới nhất ngày 26/03/2020

Lưu ý: Không nên chọn cài đặt vào thư mục đã cài đặt ứng dụng HTKK phiên bản trước để đảm bảo không ảnh hưởng đến dữ liệu đã kê khai trước đây

– Bước 5: Chọn thư mục cài đặt rồi chọn “Tieptuc>”. Sẽ xuất hiện màn hình cài đặt như sau:

htkk-4-4 Download HTKK 4.3.6 mới nhất ngày 26/03/2020

– Bước 6: Trên màn hình sẽ chỉ rõ chi tiết các thao tác có thể. Nhấn nút “Cai dat” để bắt đầu cài đặt ứng dụng. Màn hình sẽ hiện ra như sau:

htkk-4-5 Download HTKK 4.3.6 mới nhất ngày 26/03/2020

– Kết thúc quá trình cài đặt, nhấn nút “Hoan thanh” để hiển thị màn hình sau:

htkk-4-6-1 Download HTKK 4.3.6 mới nhất ngày 26/03/2020

– Sau khi kết thúc quá trình cài đặt, trên màn hình Desktop xuất hiện biểu tượng HTKK 4.3.6 như sau:

htkk-4-7 Download HTKK 4.3.6 mới nhất ngày 26/03/2020

2. Đối với máy tính chưa cài đặt .NET Framework 

(Áp dụng đối với Windows10 – có mạng internet)

– Bước 1: Thực hiện kích hoạt .NET framework 3.5

– Vào menu Start, nhập “Program and Features” sau đó mở công cụ này lên.

htkk-4-8 Download HTKK 4.3.6 mới nhất ngày 26/03/2020

–  Chọn “Turn Windows features on or off”.

htkk-4-9 Download HTKK 4.3.6 mới nhất ngày 26/03/2020

–  Tích chọn đủ tất cả mục .NET Framework 3.5 như bên dưới rồi bấm OK.

htkk-4-10 Download HTKK 4.3.6 mới nhất ngày 26/03/2020

 

– Chọn Download files from Windows Update

htkk-4-11 Download HTKK 4.3.6 mới nhất ngày 26/03/2020

– Đợi vài giây để chương trình tự động chạy

htkk-4-12 Download HTKK 4.3.6 mới nhất ngày 26/03/2020

– Hệ thống sẽ yêu cầu bạn khởi động lại máy để hoàn tất.

– Bước 2: Sau khi hoàn thành cài đặt .NET Framework, thực hiện cài đặt HTKK 4.3.6 như ở Mục 1.