Ngày 20/03/2020, Tổng cục thuế đã phát hành phần mềm HTKK 4.3.5, ở bản nâng cấp HTKK mới nhất này có bổ sung chức năng kê khai Tờ khai quyết toán của cá nhân và Tờ khai quyết toán của tổ chức.

Sau đây kế toán Gtax xin được chia sẻ nội dung chi tiết về phiên bản HTKK 4.3.5 mới  nhất  được phát hành vào ngày 20/03/2020 này.

Như mọi người đã biết phần mềm Hỗ trợ kê khai (hay được gọi là HTKK) được TCT phát hành miễn phí nhằm giúp tổ chức, cá nhân sử dụng để hỗ trợ thực hiện kê khai thuế môn bài, quyết toán thuế TNCN, thuế TNDN, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn…được thuận tiện.

htkk-4.3.4-man-hinh-chinh Download HTKK 4.3.5 mới nhất ngày 20/3/2020
Màn hình chính HTKK 4.3.5

Download (Tải về) HTKK 4.3.5

Bạn có thể tài về (download) htkk 4.3.5 (tại đây). tai-ve-download Download HTKK 4.3.5 mới nhất ngày 20/3/2020

Lưu ý: link này đã được quét virus và không có thêm phần mềm độc hại.

Hiện tại nếu máy tính của Bạn đã có các phiên bản HTKK trước đây thì sẽ tự động xuất hiện thông báo yêu cầu nâng cấp khi bạn mở phần mềm HTKK lên. Bạn click vào “Cập nhật” để tiến hành nâng cấp như màn hình bên dưới.

htkk-4.3.5-cap-nhat Download HTKK 4.3.5 mới nhất ngày 20/3/2020

Sau khi cập nhật xong HTKK, Bạn sẽ nhận được thông báo

HTKK4.3.5 Download HTKK 4.3.5 mới nhất ngày 20/3/2020

Bạn nhấn “Yes” và tiến hành sử dụng bình thường.

HTKK 4.3.5 có gì mới?

Bản nâng cấp HTKK 4.3.5 này có bổ sung chức năng kê khai: Tờ khai quyết toán của cá nhân và Tờ khai quyết toán của tổ chức đồng thời cập nhật một số nội dung phát sinh sau khi triển khai phiên bản HTKK 4.3.4

Lưu ý: Hiện tại lỗi hay thường xuyên xảy ra với các phiên bản HTKK 4.x là tự dừng và thoát khỏi phần mềm, để xử lý lỗi này bạn nên xem cách sửa lỗi tại bài viết “Hướng dẫn cài đặt, sửa lỗi chi tiết htkk 4.x

Chi tiết những nội dung được cập nhật trong HTKK 4.3.5

  1. Nâng cấp ứng dụng bổ sung các yêu cầu nghiệp vụ phát sinh

+ Chỉ tiêu [09] Điện thoại và chỉ tiêu [11] Email: bắt buộc nhập

+ Chỉ tiêu [24], chỉ tiêu [42]: không cho phép nhập từ kỳ kê khai có từ tháng >=8/2018 hoăc kỳ năm >=2019.

+ Chỉ tiêu [37] trên tờ khai 05/QTT-TNCN; Chỉ tiêu [12], chỉ tiêu [21] trên BK 05-1/BK-QTT-TNCN; Chỉ tiêu [13], chỉ tiêu [17] trên BK 05-2/ BK-QTT-TNCN: không cho phép nhập từ kỳ kê khai có từ tháng >=8/2018 hoăc kỳ năm >=2019.

  1. Sửa lỗi trên phiên bản HTKK 4.3.4

Lưu ý: Bắt đầu từ ngày 20/03/2020, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.3.5 thay cho các phiên bản trước đây.

Hướng dẫn cài đặt và hướng dẫn sử dụng htkk 4.3.5 mới nhất

Chi tiết hướng dẫn cài đặt HTKK 4.3.5

1. Đối với máy tính đã cài đặt .NET Framework thì thực hiện như sau:

– Bước 1:

Bạn có thể tài về (download) htkk 4.3.5 (tại đây). tai-ve-download Download HTKK 4.3.5 mới nhất ngày 20/3/2020

Lưu ý: link này đã được quét virus và không có thêm phần mềm độc hại.

Hiện tại nếu máy tính của Bạn đã có các phiên bản HTKK trước đây thì sẽ tự động xuất hiện thông báo yêu cầu nâng cấp khi bạn mở phần mềm HTKK lên. Bạn click vào “Cập nhật” để tiến hành nâng cấp như hướng dẫn ở phần đầu bài viết này.

– Bước 2: Giải nén file HTKK 4.3.5.rar thu được bộ cài đặt ứng dụng HTKK 4.3.5

– Bước 3: Sử dụng User có quyền Administrator, chạy file setup.exe để thực hiện cài đặt

– Bước 4: Trên màn hình xuất hiện giao diện để chọn thư mục cài đặt như sau:

htkk-4-1 Download HTKK 4.3.5 mới nhất ngày 20/3/2020

– Nhấn nút “Tiep tuc” để thực hiện việc cài đặt, sau khi nhấn màn hình hiện ra như sau:

– Hệ thống mặc định thư mục cài đặt sẽ trỏ tới thư mục HTKK trong thư mục C:\Program File (x86)\

htkk-4-2 Download HTKK 4.3.5 mới nhất ngày 20/3/2020

    • Nếu không cần thay đổi thư mục mặc định chọn “Tiep tuc >” 
    • Để hủy cài đặt chọn nút “Huy bo”
    • Nếu muốn thay đổi thư mục chọn nút “Thay doi”

htkk-4-3 Download HTKK 4.3.5 mới nhất ngày 20/3/2020

Lưu ý: Không nên chọn cài đặt vào thư mục đã cài đặt ứng dụng HTKK phiên bản trước để đảm bảo không ảnh hưởng đến dữ liệu đã kê khai trước đây

– Bước 5: Chọn thư mục cài đặt rồi chọn “Tieptuc>”. Sẽ xuất hiện màn hình cài đặt như sau:

htkk-4-4 Download HTKK 4.3.5 mới nhất ngày 20/3/2020

– Bước 6: Trên màn hình sẽ chỉ rõ chi tiết các thao tác có thể. Nhấn nút “Cai dat” để bắt đầu cài đặt ứng dụng. Màn hình sẽ hiện ra như sau:

htkk-4-5 Download HTKK 4.3.5 mới nhất ngày 20/3/2020

– Kết thúc quá trình cài đặt, nhấn nút “Hoan thanh” để hiển thị màn hình sau:

htkk-4-6-1 Download HTKK 4.3.5 mới nhất ngày 20/3/2020

– Sau khi kết thúc quá trình cài đặt, trên màn hình Desktop xuất hiện biểu tượng HTKK 4.3.5 như sau:

htkk-4-7 Download HTKK 4.3.5 mới nhất ngày 20/3/2020

2. Đối với máy tính chưa cài đặt .NET Framework 

(Áp dụng đối với Windows10 – có mạng internet)

– Bước 1: Thực hiện kích hoạt .NET framework 3.5

– Vào menu Start, nhập “Program and Features” sau đó mở công cụ này lên.

htkk-4-8 Download HTKK 4.3.5 mới nhất ngày 20/3/2020

–  Chọn “Turn Windows features on or off”.

htkk-4-9 Download HTKK 4.3.5 mới nhất ngày 20/3/2020

–  Tích chọn đủ tất cả mục .NET Framework 3.5 như bên dưới rồi bấm OK.

htkk-4-10 Download HTKK 4.3.5 mới nhất ngày 20/3/2020

 

– Chọn Download files from Windows Update

htkk-4-11 Download HTKK 4.3.5 mới nhất ngày 20/3/2020

– Đợi vài giây để chương trình tự động chạy

htkk-4-12 Download HTKK 4.3.5 mới nhất ngày 20/3/2020

– Hệ thống sẽ yêu cầu bạn khởi động lại máy để hoàn tất.

– Bước 2: Sau khi hoàn thành cài đặt .NET Framework, thực hiện cài đặt HTKK 4.3.5 như ở Mục 1.