Kế toán Gtax xin chia sẻ chi tiết những đối tượng được gia hạn thời gian nộp thuế TNDN, thuế GTGT theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 08/4/2020 như sau:

Đối tượng được áp dụng?

Có 5 nhóm đối tượng được áp dụng gia hạn thời gian nộp thuế TNDN, thuế GTGT cụ thể như sau:

Nhóm 1: Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất trong các ngành kinh tế sau:

  • Sản xuất, chế biến thực phẩm
  • Dệt
  • Sản xuất trang phục
  • Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan
  • Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện
  • Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy
  • Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic
  • Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác
  • Sản xuất kim loại
  • Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
  • Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học
  • Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác
  • Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
  • Xây dựng
  • Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

Nhóm 2: Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất trong các ngành kinh tế sau:

  • Vận tải kho bãi
  • Dịch vụ lưu trú và ăn uống
  • Giáo dục và đào tạo
  • Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội
  • Hoạt động kinh doanh bất động sản
  • Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm
  • Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
  • Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
  • Hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác
  • Hoạt động thể thao, vui chơi và giải trí
  • Hoạt động chiếu phim

Ghi chú: Tên ngành kinh tế nêu ở nhóm 1 và nhóm 2 thuộc ngành cấp nào thì ngành kinh tế được áp dụng bao gồm cả các ngành có phân cấp nhỏ hơn trong cấp ngành đó.

Nhóm 3: Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ 

Xem chi tiết:Tiêu chí xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa

Nhóm 4: Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; sản phẩm cơ khí trọng điểm.

Được xác định theo Nghị định 111/2015/NĐ-CP và Quyết định 319/QĐ-TTg 

Nhóm 5: Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Thời hạn áp dụng?

Đối với Thuế GTGT:

– Đối với kê khai theo tháng:

Kỳ tính thuế theo tháng Thời gian gia hạn
Tháng 3/2020 Chậm nhất là ngày 20/09/2020
Tháng 4/2020 Chậm nhất là ngày 20/10/2020
Tháng 5/2020 Chậm nhất là ngày 20/11/2020
Tháng 6/2020 Chậm nhất là ngày 20/12/2020

 

– Đối với kê khai theo Quý:

Kỳ tính thuế theo Quý Thời gian gia hạn
Quý 1 năm 2020 Chậm nhất là ngày 30/09/2020
Quý 2 năm 2020 Chậm nhất là ngày 30/12/2020

 

Lưu ý: Đối với thuế GTGT, thuế TNCN của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh: Gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNCN đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2020 của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh hoạt động trong các ngành kinh tế, lĩnh vực Nhóm 1, 2, 3. Hộ gia đình, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp số tiền thuế được gia hạn tại khoản này chậm nhất là ngày 31/12/2020.

Đối với Thuế TNDN:

Số thuế áp dụng

Thời gian gia hạn

Số thuế TNDN còn phải nộp theo quyết toán của kỳ tính thuế năm 2019

Thời gian gia hạn là 05 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Số thuế TNDN tạm nộp quý 1, quý 2 của kỳ tính thuế năm 2020

Trình tự, thủ tục gia hạn thời gian

1. Người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất (tải về mẫucho cơ quan thuế qun lý trực tiếp một ln cho toàn bộ các kỳ của các sc thuế và tiền thuê đất được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ khai thuế theo tháng (hoặc theo quý) theo quy định pháp luật về qun lý thuế.

 • Trường hợp Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất không nộp cùng với thời điểm nộp h sơ khai thuế tháng (hoặc theo quý) thì thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm 2020, cơ quan quản lý thuế vẫn thực hiện gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất của các kỳ phát sinh được gia hạn trước thời điểm nộp Giấy đề nghị gia hạn.
 • Trường hp người nộp thuế được nhà nước cho thuê đt tại nhiu địa bàn khác nhau thì cơ quan thuế qun lý trực tiếp người nộp thuế có trách nhiệm sao gi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho cơ quan thuế nơi có đất thuê.

2. Người nộp thuế tự xác định và chịu trách nhiệm về việc đề nghị gia hạn đảm bảo đúng đối tượng được gia hạn theo Nghị định này. Nếu người nộp thuế gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho cơ quan thuế sau ngày 30 tháng 7 năm 2020 thì không được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định này.

3. Cơ quan thuế không phải thông báo cho người nộp thuế về việc chấp nhận gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất.

 • Trường hp trong thời gian gia hạn, cơ quan thuế có cơ s xác định người nộp thuế không thuộc đối tượng gia hạn thì cơ quan thuế có văn bản thông báo cho người nộp thuế về việc dừng gia hạn và người nộp thuế phải nộp đ số tiền thuế, tiền thuê đt và tiền chậm nộp trong khoảng thời gian đã thực hiện gia hạn vào ngân sách nhà nước.
 • Trường hp sau khi hết thời gian gia hạn, cơ quan thuế phát hiện qua thanh tra, kiểm tra người nộp thuế không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đt theo quy định tại Nghị định này thì người nộp thuế phải nộp số tiền thuế còn thiếu, tiền phạt và tiền chậm nộp do cơ quan thuế xác định lại vào ngân sách nhà nước.

4. Trong thời gian được gia hạn nộp thuế, căn c Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất, cơ quan thuế không tính tiền chậm nộp đối với số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn (bao gồm cả trường hp Giấy đề nghị gia hạn gửi cơ quan thuế sau khi đã nộp hồ sơ khai thuế theo tháng (hoặc theo quý) chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm 2020.