Doanh nghiệp có trách nhiệm ra thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ)  khi không có nhu cầu gia hạn tiếp tục hợp đồng lao động.

Hỏi: Tôi ký hợp đồng lao động với 1 công ty TNHH ở vị trí nhân viên kinh doanh, thời hạn hợp đồng lao động chính thức từ ngày 1/9/2018 đến ngày 30/8/2019. Đến ngày 30/09/2019 phòng nhân sự thông báo cho tôi là công ty sẽ không tiếp tục ký tiếp hợp đồng lao động, đồng thời yêu cầu tôi phải bàn giao toàn bộ công việc đang thực hiện trong vòng 3 ngày. Vậy cho tôi hỏi: Công ty thông báo về thời gian chấm dứt HĐLĐ như vậy có đúng hay không? Tôi có được bồi thường gì hay không? và tôi có được hưởng chính sách gì từ công ty?

nghi-viec Doanh nghiệp có phải báo trước thời gian chấm dứt hợp đồng lao động?

Bộ phận lao động tiền lương GTax xin chia sẻ để bạn tham khảo như sau:

– Căn cứ vào khoản 1, điều 47, Bộ luật lao động 2012 qui định về Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động như sau:

“1. Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

2…”

==> Như vậy, dựa vào thông tin bạn cung cấp thì công ty của bạn đã vi phạm về thời gian thông báo trước khi chấm dứt HĐLĐ. Tuy nhiên công ty bạn sẽ không phải bồi thường cho bạn trong trường hợp này vì công ty bạn không phải đơn phương chấm dứt HĐLĐ với bạn.

Xem thêm: “Những trường hợp công ty kỷ luật người lao động bị coi là trái luật

– Căn cứ vào khoản 1, điều 7 của Nghị định 95/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt Vi phạm quy định về thực hiện hợp đồng lao động như sau:

“1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động không thông báo bằng văn bản cho người lao động biết trước ít nhất 15 ngày, trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn.”

Tham khảo thêm: “Nghị định số 88/2015/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 95/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

==> Như vậy, tuỳ vào mức độ vi phạm mà công ty của bạn sẽ bị xử phạt về hành vi không thông báo bằng văn bản cho người lao động về thời gian trước ngày hợp đồng lao động hết hạn.

Xem thêm: “Những hành vi vi phạm về lao động nhưng có thể bị phạt cảnh cáo

– Căn cứ vào khoản 2 và khoản 3, điều 47, Bộ luật lao động 2012 qui định về Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động như sau:

“1….

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

4…”

==> Như vậy, căn cứ vào qui định trên Doanh nghiệp sẽ có trách nhiệm thanh toán các khoản liên quan đến tiền lương, chốt sổ BHXH và hoàn trả sổ BHXH cho bạn.

Xem thêm: “Phải làm gì khi công ty không trả sổ BHXH?