Hiện này tình trạng dân cư đổ về các thành phố lớn để học tập, sinh sống và làm việc ngày càng nhiều. Do đó, để thắt chặt quản lý dân cư, hạn chế phần nào tình trạng di cư ồ ạt, giảm nhẹ cho các thành phố lớn, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú năm 2013 đã quy định theo hướng tăng thêm điều kiện để được đăng ký thường trú tại các thành phố trực thuộc trung ương.

Hinh minh hoạ

Cụ thể kể từ ngày 01/01/2014, để đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương, công dân phải đáp ứng một trong các điều kiện như sau:

 1. Có chỗ ở hợp pháp và có thời gian tạm trú tại thành phố như sau:

 • Từ 1 năm trở lên đối với trường hợp đăng ký thường trú vào các huyện, thị xã;

 • Từ 2 năm trở lên đối với trường hợp đăng ký thường trú vào các quận.

 1. Được nhập vào sổ hộ khẩu trong các trường hợp sau:

 • Vợ về ở với chồng; chồng về ở với vợ; con về ở với cha, mẹ; cha, mẹ về ở với con;

 • Người hết tuổi lao động, nghỉ hưu, nghỉ mất sức, nghỉ thôi việc về ở với anh, chị, em ruột;

 • Người khuyết tật, mất khả năng lao động, người bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi về ở với anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, người giám hộ;

 • Người chưa thành niên không còn cha, mẹ hoặc còn cha, mẹ nhưng cha, mẹ không có khả năng nuôi dưỡng về ở với ông, bà nội, ngoại, anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, người giám hộ;

 • Người thành niên độc thân về ở với ông, bà nội, ngoại, anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột;

 • Ông bà nội, ngoại về ở với cháu ruột;

 1. Có chỗ ở hợp pháp và được điều động, tuyển dụng đến làm việc tại cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc theo chế độ hợp đồng không xác định thời hạn.

 2. Trước đây đã đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương, nay trở về thành phố đó sinh sống tại chỗ ở hợp pháp của mình;

Lưu ý: Trường hợp công dân thuê, mượn, ở nhờ chỗ ở thì được đăng ký thường trú khi đáp ứng điều kiện như sau:

 • Bảo đảm điều kiện về diện tích bình quân theo quy định của Hội đồng nhân dân thành phố;

 • Có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn về điều kiện diện tích bình quân;

 • Được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản;