Trang chủ Thành lập Doanh nghiệp Thành lập Công ty TNHH

Thành lập Công ty TNHH

Thành lập công ty TNHH là xu hướng lựa chọn của các công ty mới khởi nghiệp (startup) hoặc qui mô vừa và nhỏ hiện nay. Số lượng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên không vượt quá năm mươi thành viên. Có 2 loại hình đăng ký doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn (TNHH): Công ty TNHH một thành viênCông ty TNHH hai thành viên trở lên

     Nhằm cung cấp cho bạn đọc những thông tin chi tiết về thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH), Dịch vụ thành lập doanh nghiệp Gtax xin lưu ý một số vấn đề để bạn đọc tham khảo trước khi có quyết định thành lập doanh nghiệp  như sau: 

Thủ tục sát nhập công ty TNHH 2 TV trở lên

Hỏi: Vui lòng hướng dẫn cho tôi về thủ tục sát nhập doanh nghiệp? Thời gian và cách thức thực hiện? Xin cám ơn Dịch...

Thủ tục sát nhập công ty TNHH MTV

Hỏi: Vui lòng hướng dẫn cho tôi về thủ tục sát nhập doanh nghiệp? Thời gian và cách thức thực hiện? Xin cám ơn Dịch...

Thủ tục tách công ty TNHH 2 TV trở lên

Hỏi: Thủ tục để tách công ty TNHH 2 TV? các điều kiện và qui định để thực hiện việc chia tách là gì?...

Thủ tục tách công ty TNHH MTV

Hỏi: Thủ tục để tách công ty TNHH MTV? các điều kiện và qui định để thực hiện việc chia tách là gì? Xin...

Thủ tục chia công ty TNHH 2 TV trở lên

Hỏi: Thủ tục để chia công ty TNHH? các điều kiện và qui định để thực hiện việc chia tách là gì? Xin cám...