khoi nghiep

Những ưu đãi khi doanh nghiệp có dưới 10 lao động

Những doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa được qui định cụ thể trong Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ 2017, theo...

Doanh nghiệp cần gì để đưa hàng hóa ra thị trường?

Mục đích cao nhất của bất kỳ doanh nghiệp nào là bằng mọi cách phải đưa được hàng hóa ra thị trường. Tuy nhiên...

Cách xác định thuế suất Thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Hỏi: Vui lòng hướng dẫn cho tôi cách thức để xác định thuế suất thuế GTGT? Và có bao nhiêu mức thuế suất Thuế...

Đối tượng không chịu thuế GTGT

Hỏi: Công ty tôi chuyên sản xuất và gia công phần mềm, vậy công ty tôi có nằm trong  danh mục không chịu thuế...

Bắt buộc phải có kế toán trưởng trong doanh nghiệp?

Trong quá trình tư vấn dịch vụ kế toán, Gtax nhận thấy có rất nhiều khách hàng đã hỏi chúng tôi "Bắt buộc phải...