Thay đổi toàn bộ mẫu biểu Đăng ký doanh nghiệp từ 11/3/2019

Bộ Kế hoạch và đầu tư vừa ban hành Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư...

Ai không được quyền thành lập doanh nghiệp?

Thành lập và quản lý doanh nghiệp là một trong những quyền của công dân. Tuy nhiên, theo quy định Luật doanh nghiệp 2014,...

Quản lý doanh nghiệp, anh là ai?

Khi tư vấn thành lập doanh nghiệp cho nhiều khách hàng chúng tôi nhận thấy có anh/chị  vẫn nhầm tưởng người quản lý doanh...

Thủ tục đăng ký hoạt động chi nhánh

Hỏi: Công ty chúng tôi có kế hoạch mở rộng hoạt động, xin vui lòng cho biết thủ tục để mở chi nhánh ra...

Tổ chức lại doanh nghiệp

Trong quá trình hoạt động, tuỳ vào mục đích kinh doanh, chiến lược phát triển và nhu cầu vốn của mình mà doanh nghiệp...
error: Content is protected !!