Trang chủ Thành lập Doanh nghiệp Thành lập Chi nhánh - VPĐD

Thành lập Chi nhánh - VPĐD

Trong quá trình tư vấn thành lập doanh nghiệp, công ty Gtax nhận thấy có rất  nhiều khách hàng không phân biệt được giữa chi nhánh và văn phòng đại diện, sau đây Gtax sẽ giúp bạn phân biệt giữa chi nhánh và văn phòng đại diện theo quy định của nhà nước: 

Thủ tục đóng địa điểm kinh doanh

Hỏi: Công ty tôi có ý định đóng 1 địa điểm kinh doanh, vui lòng tư vấn giúp tôi thủ tục này, xin cám...

Thủ tục mở địa điểm kinh doanh

Hỏi: Công ty tôi có ý định mở 1 địa điểm kinh doanh, vui lòng tư vấn giúp tôi thủ tục này, xin cám...

Thủ tục đóng văn phòng đại diện

Hỏi: Công ty tôi có ý định đóng cửa 1 văn phòng đại diện, vui lòng tư vấn giúp tôi thủ tục này, xin...

Thủ tục mở văn phòng đại diện

Hỏi: Công ty tôi có ý định mở 1 văn phòng đại diện, vui lòng tư vấn giúp tôi thủ tục này, xin cám...

Thủ tục xin hoạt động trở lại trước thời hạn đã thông báo tạm...

Hỏi: Công ty chúng tôi có kế hoạch xin hoạt động chi nhánh trở lại trước thời hạn, xin vui lòng cho biết thủ tục...
error: Content is protected !!