Category Archives: Thành lập Chi nhánh – VPĐD

Trong quá trình tư vấn thành lập doanh nghiệp, công ty Gtax nhận thấy có rất  nhiều khách hàng không phân biệt được giữa chi nhánh và văn phòng đại diện, sau đây Gtax sẽ giúp bạn phân biệt giữa chi nhánh và văn phòng đại diện theo quy định của nhà nước: