Những ưu đãi khi doanh nghiệp có dưới 10 lao động

Những doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa được qui định cụ thể trong Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ 2017, theo...

Ngành nghề cần có giấy phép con khi thành lập doanh nghiệp

Có rất nhiều chủ doanh nghiệp khi trao đổi với bộ phận tư vấn thành lập doanh nghiệp của công ty Kế toán GTax...

Doanh nghiệp cần gì để đưa hàng hóa ra thị trường?

Mục đích cao nhất của bất kỳ doanh nghiệp nào là bằng mọi cách phải đưa được hàng hóa ra thị trường. Tuy nhiên...

{Cập nhật} Điều kiện kinh doanh karaoke, vũ trường áp dụng từ 1/9/2019

Chính phủ ban hành Nghị định 54/2019/NĐ-CP, hiệu lực từ ngày 1/9/2019, quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.  Nghị định...

Cách xác định thuế suất Thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Hỏi: Vui lòng hướng dẫn cho tôi cách thức để xác định thuế suất thuế GTGT? Và có bao nhiêu mức thuế suất Thuế...
error: Content is protected !!