Thay đổi toàn bộ mẫu biểu Đăng ký doanh nghiệp từ 11/3/2019

Bộ Kế hoạch và đầu tư vừa ban hành Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư...

Ai không được quyền thành lập doanh nghiệp?

Thành lập và quản lý doanh nghiệp là một trong những quyền của công dân. Tuy nhiên, theo quy định Luật doanh nghiệp 2014,...

Quản lý doanh nghiệp, anh là ai?

Khi tư vấn thành lập doanh nghiệp cho nhiều khách hàng chúng tôi nhận thấy có anh/chị  vẫn nhầm tưởng người quản lý doanh...

Thủ tục đóng địa điểm kinh doanh

Hỏi: Công ty tôi có ý định đóng 1 địa điểm kinh doanh, vui lòng tư vấn giúp tôi thủ tục này, xin cám...

Thủ tục mở địa điểm kinh doanh

Hỏi: Công ty tôi có ý định mở 1 địa điểm kinh doanh, vui lòng tư vấn giúp tôi thủ tục này, xin cám...
error: Content is protected !!