Thành lập chi nhánh công ty: những vấn đề cần lưu ý trước khi...

Thành lập chi nhánh khi doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng phạm vi kinh doanh là hoạt động rất bình thường, tuy nhiên...
khoi nghiep

Những ưu đãi khi doanh nghiệp có dưới 10 lao động

Những doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa được qui định cụ thể trong Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ 2017, theo...

Ngành nghề cần có giấy phép con khi thành lập doanh nghiệp

Có rất nhiều chủ doanh nghiệp khi trao đổi với bộ phận tư vấn thành lập doanh nghiệp của công ty Kế toán GTax...

Doanh nghiệp cần gì để đưa hàng hóa ra thị trường?

Mục đích cao nhất của bất kỳ doanh nghiệp nào là bằng mọi cách phải đưa được hàng hóa ra thị trường. Tuy nhiên...

Trách nhiệm khai, nộp thuế giá trị gia tăng của chi nhánh

Bên cạnh quy định về trách nhiệm kê khai thuế GTGT của trụ sở chính doanh nghiệp thì tùy theo mỗi trường hợp cụ...