Những hình thức đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

Việt Nam là thị trường kinh tế tiềm năng vì vậy đang thu hút được nhiều nhà đầu tư nước ngoài tìm đến để...

Những vấn đề thường gặp khi phá sản doanh nghiệp

Ngoài giải thể, phá sản cũng là một nguyên nhân dẫn đến chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp. Kế toán GTax tổng hợp...

Thay đổi toàn bộ mẫu biểu Đăng ký doanh nghiệp từ 11/3/2019

Bộ Kế hoạch và đầu tư vừa ban hành Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư...

Ai không được quyền thành lập doanh nghiệp?

Thành lập và quản lý doanh nghiệp là một trong những quyền của công dân. Tuy nhiên, theo quy định Luật doanh nghiệp 2014,...

Quản lý doanh nghiệp, anh là ai?

Khi tư vấn thành lập doanh nghiệp cho nhiều khách hàng chúng tôi nhận thấy có anh/chị  vẫn nhầm tưởng người quản lý doanh...
error: Content is protected !!