Thị thực cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Để người lao động nước ngoài được phép nhập cảnh Việt Nam làm việc thì bắt buộc phải có Giấy thị thực. Thị thực...

03 lưu ý khi tuyển dụng lao động là công dân nước ngoài

Hỏi: Công ty tôi do nhu cầu sản xuất cần thuê lao động có trình độ cao mà người Việt Nam chưa đáp ứng...

Cá nhân cư trú và không cư trú

Người nộp thuế thu nhập cá nhân bao gồm cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế thu nhập...

Tham gia Bảo hiểm bắt buộc đối với người lao động nước ngoài

Hỏi: Với lao động người nước ngoài thì có phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp hay không? Các loại bảo hiểm người nước...

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho người lao động nước...

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho người lao động là công dân nước ngoài (sau đây gọi tắt là NLĐNN)...
error: Content is protected !!