Tham gia Bảo hiểm bắt buộc đối với người lao động nước ngoài

Hỏi: Với lao động người nước ngoài thì có phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp hay không? Các loại bảo hiểm người nước...

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho người lao động nước...

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho người lao động là công dân nước ngoài (sau đây gọi tắt là NLĐNN)...

Đề nghị cấp lại giấy phép lao động

Nếu sử dụng người lao động là công dân nước ngoài (sau đây gọi tắt là NLĐNN) không có giấy phép lao động hoặc...

Tuyển dụng lao động là công dân nước ngoài

Người lao động là công dân nước ngoài (NLĐNN) có thể vào làm việc tại Việt Nam theo các hình thức sau đây: 1. Thực...

Thủ tục đề nghị cấp giấy phép lao động

Người lao động là công dân nước ngoài (NLĐNN) vào làm việc tại Việt Nam thì phải có giấy phép lao động; trừ các trường...