4 câu hỏi về thang bảng lương 2019

Kế toán Gtax xin chia sẻ đến bạn đọc 4 câu hỏi doanh nghiệp thường thắc mắc khi điều chỉnh thang lương, bảng lương...

Các chế độ ngày nghỉ cho người lao động

Doanh nghiệp phải cho người lao động nghỉ làm việc và trả nguyên lương trong 06 ngày lễ, tết sau đây: Tết Dương...

Chế độ ngày nghỉ hàng năm của người lao động

Sau khi tham khảo ý kiến người lao động và thông báo trước cho người lao động thì doanh nghiệp có quyền quy định...

Tạm ứng tiền lương

Người lao động được tạm ứng tiền lương theo điều kiện thoả thuận với doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong các trường hợp sau đây,...

Trả lương cho người lao động khi phải ngừng việc

Trong trường hợp người lao động phải ngừng việc, doanh nghiệp cần phải xác định nguyên nhân của ngừng việc đó là do lỗi của...
error: Content is protected !!