Hợp đồng lao động từ 1 tháng trở lên thì có đóng BHXH bắt...

Khi ký kết hợp đồng lao động từ 1 tháng đến dưới 3 tháng kể từ ngày 1/1/2018 sẽ phải tham gia BHXH bắt...

Ký hợp đồng cộng tác viên với nhân viên làm kế toán được không?

Hỏi: Công ty tôi mới thành lập nên chưa phát sinh nhiều hóa đơn chứng từ, để tiết kiệm tôi có thể thuê 1...

Những khoản bồi thường thiệt hại khi thực hiện hợp đồng lao động

Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp và người lao động có thể sẽ phát sinh một số trách...

Bồi thường thiệt hại do làm hư hỏng tài sản của công ty

Người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại tài sản của người sử dụng...

Hợp đồng lao động theo mùa vụ

Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng - sau đây gọi...
error: Content is protected !!