Phân biệt Trợ cấp thôi việc và Trợ cấp mất việc

Hợp đồng lao động chấm dứt theo một trong các trường hợp sau: 1. Hết hạn hợp đồng lao động . 2. Đã hoàn thành công...

Thoả thuận chấm dứt HĐLĐ

Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, doanh nghiệp và người lao động có quyền cùng nhau thỏa thuận chấm dứt hợp...

Chấm dứt HĐLĐ do sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp

Việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp (hay tổ chức lại doanh nghiệp) có thể làm thay đổi chủ thể "Người sử...
nghi viec

Chấm dứt HĐLĐ do thay đổi cơ cấu, công nghệ, kinh tế

Trong trường hợp vì các lý do kinh tế hoặc vì có sự thay đổi cơ cấu, công nghệ mà ảnh hưởng đến việc...

Nghĩa vụ của doanh nghiệp khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật

Khi doanh nghiệp có hành vi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động KHÔNG thuộc các trường hợp được quyền đơn phương chấm dứt;...