Sẽ không còn hợp đồng lao động theo mùa vụ từ năm 2021

Kể từ ngày 01/01/2021, theo Bộ luật lao động sửa đổi 2019 sẽ không còn loại hình hợp đồng lao động theo mùa vụ...

Doanh nghiệp có phải báo trước thời gian chấm dứt hợp đồng lao động?

Doanh nghiệp có trách nhiệm ra thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ)...

Giám đốc công ty TNHH MTV tự ký HĐLĐ với chính mình được không?

Một cá nhân, pháp nhân không được nhân danh người được đại diện để xác lập thực hiện giao dịch dân sự với chính mình hoặc...

Tôi có được đền bù vì nhận lương chậm?

Hỏi: Tôi được nhận vào làm kế toán viên cho một công ty với mức lương khởi điểm 4.500.000 đồng. Công ty luôn trả...

Những lưu ý khi tự ý nghỉ việc

Dù đã có qui định để người lao động nghỉ việc đúng luật, nhưng trên thực tế có rất nhiều trường hợp người lao...