Doanh nghiệp có phải báo trước thời gian chấm dứt hợp đồng lao động?

Doanh nghiệp có trách nhiệm ra thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ)...

Giám đốc công ty TNHH MTV tự ký HĐLĐ với chính mình được không?

Một cá nhân, pháp nhân không được nhân danh người được đại diện để xác lập thực hiện giao dịch dân sự với chính mình hoặc...

Tôi có được đền bù vì nhận lương chậm?

Hỏi: Tôi được nhận vào làm kế toán viên cho một công ty với mức lương khởi điểm 4.500.000 đồng. Công ty luôn trả...

Những lưu ý khi tự ý nghỉ việc

Dù đã có qui định để người lao động nghỉ việc đúng luật, nhưng trên thực tế có rất nhiều trường hợp người lao...

Đóng BHXH thế nào khi ký hợp đồng lao động tại hai công ty?

Khi người lao động ký kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động mà người lao động và người sử...
error: Content is protected !!