Cẩm nang về pháp luật về lao động dành cho người đi làm

Kế toán Gtax xin chia sẻ những kiến thức cần biết về pháp luật lao động, qua đó giúp người lao động có thể...

Nội dung hợp đồng lao động

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012; ... Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và...

Phân biệt Trợ cấp thôi việc và Trợ cấp mất việc

Hợp đồng lao động chấm dứt theo một trong các trường hợp sau: 1. Hết hạn hợp đồng lao động . 2. Đã hoàn thành công...

Thoả thuận chấm dứt HĐLĐ

Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, doanh nghiệp và người lao động có quyền cùng nhau thỏa thuận chấm dứt hợp...

Chấm dứt HĐLĐ do sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp

Việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp (hay tổ chức lại doanh nghiệp) có thể làm thay đổi chủ thể "Người sử...
error: Content is protected !!