Công đoàn

Công đoàn có vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong doanh nghiệp và với người lao động. Một tổ chức công đoàn hoạt động hiệu quả có thể giúp cân đối lợi ích của người sử dụng lao động và người lao động, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Những hành vi vi phạm về lao động nhưng có thể bị phạt cảnh...

Kế toán Gtax xin gửi đến bạn đọc những hành vi vi phạm pháp luật về lao động nhưng đối tượng vi phạm có thể...

Có đóng đoàn phí công đoàn khi nghỉ thai sản?

Hỏi: Tôi tham gia bảo hiểm xã hội liên tục nhiều năm nên đủ điều kiện để được hưởng chế độ thai sản khi sinh con....

Tỉ lệ phân phối kinh phí công đoàn về công đoàn cơ sở?

Hàng tháng, khi doanh nghiệp đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động thì đồng thời cũng phải đóng kinh phí...

Vai trò của công đoàn cơ sở?

Khi Công đoàn cơ sở trong Doanh nghiệp được phát huy hiệu quả sẽ tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển bền vững...

Công đoàn cơ sở là gì?

Công đoàn cơ sở là gì? Công đoàn cơ sở là tổ chức cơ sở của Công đoàn, tập hợp đoàn viên công đoàn trong...
error: Content is protected !!