Công đoàn

Công đoàn có vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong doanh nghiệp và với người lao động. Một tổ chức công đoàn hoạt động hiệu quả có thể giúp cân đối lợi ích của người sử dụng lao động và người lao động, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

cong doan

Lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn do ảnh hưởng của dịch bệnh...

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Tổng Liên đoàn lao động VN đã có công văn hướng dẫn lùi thời điểm đóng kinh...

Không đóng kinh phí công đoàn: phạt đến 75 triệu đồng

Kinh phí công đoàn theo qui định hàng tháng doanh nghiệp phải nộp ngay khi trích nộp tiền bảo hiểm xã hội bắt buộc. Việc...

Những hành vi vi phạm về lao động nhưng có thể bị phạt cảnh...

Kế toán Gtax xin gửi đến bạn đọc những hành vi vi phạm pháp luật về lao động nhưng đối tượng vi phạm có thể...

Có đóng đoàn phí công đoàn khi nghỉ thai sản?

Hỏi: Tôi tham gia bảo hiểm xã hội liên tục nhiều năm nên đủ điều kiện để được hưởng chế độ thai sản khi sinh con....

Tỉ lệ phân phối kinh phí công đoàn về công đoàn cơ sở?

Hàng tháng, khi doanh nghiệp đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động thì đồng thời cũng phải đóng kinh phí...