Đối tượng tham gia Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)?

Có hai (02) nhóm đối tượng bắt buộc phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) căn cứ theo Luật việc làm 2013. Kế toán Gtax...

Những trường hợp nào không được hưởng BHYT?

 Theo Luật bảo hiểm y tế 2014 quy định có 13 trường hợp không được hưởng BHYT như sau: Hỏi: Tôi có tham gia bảo hiểm y...

Đối tượng phải tham gia bảo hiểm y tế (BHYT)?

Có năm (05) nhóm đối tượng sẽ phải tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) căn cứ theo Luật BHYT 2014 và Nghị định...

Những ai phải tham gia BHXH bắt buộc?

Kể từ ngày 1/1/2018, đã bổ sung thêm 2 đối tượng sẽ phải tham gia BHXH bắt buộc. Hỏi: Những đối tượng nào bắt buộc...

Hợp đồng lao động từ 1 tháng trở lên thì có đóng BHXH bắt...

Khi ký kết hợp đồng lao động từ 1 tháng đến dưới 3 tháng kể từ ngày 1/1/2018 sẽ phải tham gia BHXH bắt...