BHXH ngung viec covid

Hướng dẫn xác nhận danh sách NLĐ tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao...

BHXH Việt Nam có công văn số 1391/BHXH-BT gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn chi tiết việc xác...
cong nhan

Doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 sẽ được tạm dừng đóng...

Ngày 16/3/2020, Công văn 874/LĐTBXH-BHXH do Bộ LĐ- TB - XH ban hành hướng dẫn tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất...

Những lưu ý khi tự ý nghỉ việc

Dù đã có qui định để người lao động nghỉ việc đúng luật, nhưng trên thực tế có rất nhiều trường hợp người lao...

Danh sách 332 bệnh cần điều trị dài ngày

Theo quy định, khi người lao động bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động, … thì được nghỉ...

Phân biệt các loại bảo hiểm bắt buộc

Kế toán Gtax nhận thấy trong quá trình tư vấn về bảo hiểm - tiền lương cho nhiều doanh nghiệp vẫn còn tồn tại...