Những lưu ý khi tự ý nghỉ việc

Dù đã có qui định để người lao động nghỉ việc đúng luật, nhưng trên thực tế có rất nhiều trường hợp người lao...

Danh sách 332 bệnh cần điều trị dài ngày

Theo quy định, khi người lao động bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động, … thì được nghỉ...

Phân biệt các loại bảo hiểm bắt buộc

Kế toán Gtax nhận thấy trong quá trình tư vấn về bảo hiểm - tiền lương cho nhiều doanh nghiệp vẫn còn tồn tại...

Thủ tục hồ sơ chốt sổ bảo hiểm cho người lao động

Khi chấm dứt hợp đồng lao động, doanh nghiệp có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ BHXH và những...

Không chốt sổ BHXH cho người lao động thì bị xử lý thế nào?

Khi người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động khi đó NSDLĐ có...
error: Content is protected !!