Xây dựng kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động

Hằng năm, doanh nghiệp có trách nhiệm phải xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động. Đây là...

Tổ chức bộ phận an toàn, vệ sinh lao động

Doanh nghiệp phải tổ chức bộ phận quản lý công tác an toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp tùy theo quy mô, tính...

Trách nhiệm tài chính của DN khi NLĐ bị tai nạn lao động, bệnh...

Doanh nghiệp có những trách nhiệm khi người lao động của mình bị tai nạn lao động hoặc bị bệnh nghề nghiệp như sau: 1....

Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh...

Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động theo Thông tư 13/2016/TT-BLĐTBXH như sau: 1. Chế tạo,...
duoi viec

Xử lý kỷ luật lao động

Doanh nghiệp không được xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động có hành vi vi phạm không được quy định...
error: Content is protected !!