Trang chủ Lao động & Bảo hiểm An toàn vệ sinh lao động

An toàn vệ sinh lao động

Căn cứ vào điều kiện cụ thể của doanh nghiệp người sử dụng lao động chủ động tổ chức huấn luyện riêng về an toàn, vệ sinh lao động hoặc kết hợp huấn luyện các nội dung về an toàn, vệ sinh lao động với huấn luyện về phòng cháy, chữa cháy hoặc nội dung huấn luyện khác được pháp luật chuyên ngành quy định. An toànvệ sinh lao động nhằm cung cấp những biện pháp kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động và những chế độ chính sách, quy phạm pháp luật nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người lao động, đồng thời duy trì tốt khả năng làm việc lâu dài của người lao động

Hồ sơ giải quyết chế độ tử tuất

Chế độ tử tuất của người lao động bao gồm: chế độ trợ cấp mai táng và chế độ trợ cấp tuất. Người lao động...

Những hành vi vi phạm về lao động nhưng có thể bị phạt cảnh...

Kế toán Gtax xin gửi đến bạn đọc những hành vi vi phạm pháp luật về lao động nhưng đối tượng vi phạm có thể...

Xây dựng kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động

Hằng năm, doanh nghiệp có trách nhiệm phải xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động. Đây là...

Tổ chức bộ phận an toàn, vệ sinh lao động

Doanh nghiệp phải tổ chức bộ phận quản lý công tác an toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp tùy theo quy mô, tính...
tra luong

Trách nhiệm tài chính của DN khi NLĐ bị tai nạn lao động, bệnh...

Doanh nghiệp có những trách nhiệm khi người lao động của mình bị tai nạn lao động hoặc bị bệnh nghề nghiệp như sau: 1....