Những lưu ý khi tự ý nghỉ việc

Dù đã có qui định để người lao động nghỉ việc đúng luật, nhưng trên thực tế có rất nhiều trường hợp người lao...

Đóng BHXH thế nào khi ký hợp đồng lao động tại hai công ty?

Khi người lao động ký kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động mà người lao động và người sử...

Những nhầm lẫn khi ký kết hợp đồng lao động

Trong quá trình tư vấn về chính sách về lao động, Kế toán Gtax nhận thấy vẫn còn nhiều nhầm lẫn khi thực hiện...

Ký phụ lục hợp đồng lao động

Phụ lục hợp đồng lao động là một bộ phận của hợp đồng lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động; được...

Những lưu ý khi ký Hợp đồng thử việc

Kế toán Gtax xin chia sẻ những lưu ý pháp lý liên quan khi giao kết hợp đồng thử việc để bạn đọc tiện...
error: Content is protected !!