Từ 1/7/2019, lương hưu và tiền đóng bảo hiểm thay đổi ra sao?

Theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP, từ ngày 1/7/2019 mức lương cơ sở tăng lên 100.000 đồng so với trước đây, kéo theo tiền lương hưu...

Thị thực cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Để người lao động nước ngoài được phép nhập cảnh Việt Nam làm việc thì bắt buộc phải có Giấy thị thực. Thị thực...

Các lỗi tuyển dụng doanh nghiệp thường mắc phải

Trong quá trình tư vấn tuyển dụng nhân sự cho các doanh nghiệp, Kế toán Gtax nhận thấy có rất nhiều các lỗi tuyển...

Những khoản bồi thường thiệt hại khi thực hiện hợp đồng lao động

Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp và người lao động có thể sẽ phát sinh một số trách...

Bồi thường thiệt hại do làm hư hỏng tài sản của công ty

Người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại tài sản của người sử dụng...
error: Content is protected !!