Hồ sơ giải quyết chế độ tử tuất

Chế độ tử tuất của người lao động bao gồm: chế độ trợ cấp mai táng và chế độ trợ cấp tuất. Người lao động...

Những hành vi vi phạm về lao động nhưng có thể bị phạt cảnh...

Kế toán Gtax xin gửi đến bạn đọc những hành vi vi phạm pháp luật về lao động nhưng đối tượng vi phạm có thể...

Thời gian thử việc

Người lao động cần biết các thông tin liên quan đến quá trình thử việc của mình như: thời gian thử việc tối đa,...

Có đóng đoàn phí công đoàn khi nghỉ thai sản?

Hỏi: Tôi tham gia bảo hiểm xã hội liên tục nhiều năm nên đủ điều kiện để được hưởng chế độ thai sản khi sinh con....

Đối tượng tham gia Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)?

Có hai (02) nhóm đối tượng bắt buộc phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) căn cứ theo Luật việc làm 2013. Kế toán Gtax...