Hướng dẫn tính thuế TNCN cho người nước ngoài

Để tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) cho lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam cần xác định đầu tiên là...

Phụ cấp xăng xe có tính thuế TNCN, đóng BHXH?

Hỏi: Phụ cấp xăng xe có tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN), có  đóng bảo hiểm xã hội (BHXH)? Kế toán Gtax xin...

Hoàn thuế thu nhập cá nhân

Hoàn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là việc nhà nước hoàn trả số thuế TNCN mà người nộp thuế đã nộp vào Ngân sách...

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập,...

Chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm) kể từ ngày chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi, giải thể hoặc phá sản, doanh...

Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công

Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử...