Điều kiện và hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng

I. Các trường hợp doanh nghiệp được hoàn thuế giá trị gia tăng: 1. Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ; có số...

Hoàn thuế đối với dự án ODA

Đối với dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại, chủ chương trình, dự án hoặc nhà thầu chính, tổ chức do phía nhà tài...

Hoàn thuế đối với dự án đầu tư

Doanh nghiệp có dự án đầu tư sẽ được hoàn thuế GTGT đầu vào đối với dự án đầu tư đó, nhưng phải đáp ứng các...

Hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

Doanh nghiệp có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng), quý (đối với trường hợp...

Chuyển đổi phương pháp tính thuế giá trị gia tăng

Phương pháp tính thuế của doanh nghiệp được thực hiện ổn định trong thời gian 02 năm. Nếu hết 02 năm, doanh nghiệp muốn chuyển đổi...