Những việc không được ủy quyền

Theo Bộ luật Dân sự, ủy quyền là việc một người đại diện một người khác thực hiện một hoặc một số công việc...

Mở tài khoản ngân hàng

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp cần liên hệ các Ngân hàng để tiến hành mở...

Thông báo phát hành hóa đơn lần đầu

Chậm nhất 02 ngày trước khi bắt đầu sử dụng hóa đơn, doanh nghiệp phải gửi hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn đến Chi...

Đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia...

Theo qui định Có 02 phương pháp tính thuế giá trị gia tăng (GTGT): - Phương pháp tính trực tiếp, bao gồm: tính bằng tỷ lệ % nhân với...

Bổ nhiệm kế toán trưởng, người phụ trách kế toán

Căn cứ vào quy mô hoạt động cũng như yêu cầu quản lý mà doanh nghiệp tổ chức bộ máy làm kế toán của...
error: Content is protected !!