Khai, nộp lệ phí môn bài

Thuế môn bài là một sắc thuế trực thu và thường là định ngạch đánh vào giấy phép kinh doanh (môn bài) của các doanh...

Khai, nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp hàng năm

Doanh nghiệp sử dụng đất nông nghiệp thì có trách nhiệm tự xác định và nộp hồ sơ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp cho Chi cục Thuế nơi...

Khai, nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Doanh nghiệp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư thì có trách nhiệm...
thue tncn va tndn 2018

Quyết toán thuế năm đối với thuế thu nhập doanh nghiệp

Chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính (đối với các doanh nghiệp lựa chọn kỳ...

Quyết toán thuế năm đối với thuế thu nhập cá nhân

Dù phát sinh hay không phát sinh thì chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch (năm tính...