Thời điểm lập hóa đơn điện tử (theo thông tư 68/2019/TT-BTC)

Ngày 30/09/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn...

Các mẫu hoá đơn điện tử theo thông tư 68/2019/TT-BTC

Kế toán Gtax xin chia sẻ các mẫu hoá đơn điện tử theo thông tư 68/2019/TT-BTC để bạn đọc tiện theo dõi như sau: Ngày...

Quy định nội dung trên hoá đơn điện tử (theo thông tư 68/2019/TT-BTC)

Ngày 30/09/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn...

Mức phạt khi sử dụng hóa đơn chưa thông báo phát hành

Thông báo phát hành hóa đơn là công việc bắt buộc để hóa đơn có giá trị sử dụng. Vậy doanh nghiệp phải gửi...

Ủy nhiệm lập hóa đơn

Doanh nghiệp được quyền ủy nhiệm bên thứ ba thay mình lập và xuất hóa đơn cho người mua khi bán hàng hóa, dịch...