Hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế của đơn vị trực thuộc

Kế toán Gtax xin chia sẻ với bạn đọc về Hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế của đơn vị trực thuộc...
nop thue

Thủ tục hoàn thành nghĩa vụ thuế khi giải thể

Khi doanh nghiệp muốn giải thể, để đúng thủ tục theo qui định DN phải hoàn thành nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế....

Thay đổi thông tin đăng ký thuế

Kế toán Gtax xin chia sẻ nội dung Thay đổi thông tin đăng ký thuế để bạn đọc tiện theo dõi như sau: Khi có...

Thay đổi kế toán trưởng

Trong quá trình hoạt động vì một lí do nào đó, doanh nghiệp phải thay đổi nhân sự phụ trách kế toán trưởng, theo...

Thay đổi thời gian, phương pháp trích khấu hao tài sản cố định

Khi doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi thời gian và phương pháp trích khấu hao TSCĐ thì phải làm thủ tục thông báo...